Nieuws - 1 januari 1970

Blauwkleurige Europese rivierkreeft staat op uitsterven

De Europese rivierkreeft leeft nog maar op een plek in Nederland, in een vijver in Warnsborn die in de warme zomer van 2003 regelmatig uitdroogde. Uitzetten in andere beken en vijvers kan, volgens ecoloog Freek Niewold van Alterra, maar omdat er allerlei genetische onzekerheden zijn blijft de positie van de bedreigde diersoort 'penibel'.

Op de tweede plek waar de Europese rivierkreeft leefde, de beek bij kasteel Roosendaal, is de kreeft verdwenen. Niewold vermoedt door kreeftenpest, waarschijnlijk verspreid door de in Nederland veel verkochte Amerikaanse rode rivierkreeft. De nu enig overgebleven rivierkreeften van Nederland in Warnsborn hebben waarschijnlijk ook een aparte genetische signatuur, vertelt Niewold, want ze hebben een wat vreemde blauwgroene kleur, terwijl de Roosendaalse kreeften rood waren.
Er zijn volgens Niewold twee mogelijkheden om de Europese rivierkreeft in Nederland te behouden, maar aan beide zitten haken en ogen. Niewold onderzocht of de Europese rivierkreeft in beken, sprengen en vijvers in de Zuid-Veluwe mogelijk uitgezet kan worden. Dat blijkt op veel plekken te kunnen. Het probleem is alleen dat de populatie in Warnsborn erg klein is, vertelt Niewold. Het is daarom onzeker of er wel kreeften uit de vijver in Warnsborn kunnen worden gehaald, maar bovendien is onduidelijk hoe het staat met de genetische variatie van de populatie. Kreeften halen uit bijvoorbeeld Duitsland is ook een mogelijkheid, maar daarvan is weer onduidelijk hoe de genetische samenstelling zich verhoudt tot de Nederlandse populatie.
Een andere mogelijkheid is het kweken met Nederlandse of Duitse rivierkreeften. Daarbij spelen dezelfde genetische vragen, maar er is nog een ander probleem. Niewold zou het liefst in Duitsland kweken, want men heeft daar ervaring en faciliteiten, maar de Duitsers zijn bang dat zo de kreeftenpest wordt verspreid. Volgens Niewold moet er snel duidelijkheid komen over de vraag hoe het met de Europese rivierkreeft in Nederland verder moet. Onderzoek moet leiden tot een oplossing, want de rivierkreeften in Warnsborn blijven nu in leven dankzij het kunstmatig oppompen van water. | M.W.