Nieuws - 26 oktober 2010

Bittere spray leidt tot minder verenpikken

Het verenpikken onder kippen halveert als je hun verendek sprayt met een bittere stof. Helaas kun je het verenpikken er niet mee afleren, zegt Bas Rodenburg van de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica.

kippenpikken.jpg
Rodenburg onderzocht samen met de Duitse onderzoeker Alexandra Harlander-Matauschek het effect van de bittere stof quinine op het verendek van leghennen. Gedurende 25 weken vanaf de jongste jeugd beoordeelde Harlander zes groepen van tien kippen die veel veren pikten en zes keer tien kippen die weinig pikgedrag vertoonden. Beide lijnen kwamen uit een Deens fokprogramma, waar leghennen gedurende tien generaties op veel en weinig verenpikken waren geselecteerd. Bij beide groepen kippen halveerde de spray met quinine het verenpikken, melden Harlander en Rodenburg in het novembernummer van Applied Animal Behaviour Science.
 
Opvoeden
Punt is wel, zegt Rodenburg, dat je de spray moet blijven gebruiken om het verenpikken te verminderen. ‘Het was een experimenteel onderzoek, waarbij we wilden nagaan of je kippen kunt opvoeden met de gedachte: veren zijn vies. En houden de kippen die gedachte dan vast als je stopt met het sprayen? Helaas werkt dat niet. Om resultaat te boeken, moet je blijven sprayen met een bittere stof.’
 
Sterfte
Toch kunnen pluimveehouders hun voordeel doen met het onderzoek. ‘Als ze koppels leghennen hebben met veel problemen, zouden ze met quinine of een andere bittere stof kunnen sprayen om het schadelijke verenpikken af te remmen. Als dat leidt tot minder sterfte onder de leghennen, kan zo’n behandeling al snel uit.’ In de Duitse proefopzet werd gewerkt met witte Leghorns, in de pluimveehouderij worden ook andere kippenrassen gebruikt. Rodenburg weet dus niet of de bittere stof even goede resultaten oplevert in de praktijk. In Wageningen probeert zijn collega Piter Bijma hennen te selecteren die zowel veel eieren leggen als weinig verenpikken, maar dat onderzoek loopt nog.