Nieuws - 1 januari 1970

‘Biosubsidie naar winkels’

Een lagere prijs voor biologische producten zou meer mensen over de streep kunnen trekken om biologisch te gaan eten. Het LEI onderzocht vier opties voor beleid en vond subsidiëring van de detailhandel de beste.

Subsidie kan de biologische consumptie verhogen, maar dan moet die subsidie wel bij de consument terecht komen via een lagere prijs voor biologische producten in de winkel, stelt het LEI. Een van de opties was een verlaging van de BTW voor biologische producten. Omdat het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische levensmiddelen groter is dan het BTW tarief, zet deze maatregel echter niet genoeg zoden aan de dijk, denkt het LEI.
Een andere optie is het subsidiëren van kantines van bedrijven. Maar het leeuwendeel van de consumptie gaat via de winkel, dus ook dit levert een te kleine bijdrage. Blijft over de optie om de industrie te subsidiëren, of om de detailhandel te subsidiëren. Nadeel van subsidie aan de industrie is dat de subsidie kan ‘blijven hangen in de keten’, zoals onderzoeker dr Frank Bunte het stelt, omdat de industrie niet altijd de subsidie zal vertalen naar een lagere verkoopprijs. Ook is het praktisch lastig uitvoerbaar, omdat volgens de mededingingswet alle industrie een aanspraak op de subsidie zou kunnen maken.
Blijft over de subsidie aan de detailhandel. De winkels, zowel natuurvoedingswinkels als supermarkten, zouden een bepaald percentage van de omzet van biologische producten terug kunnen krijgen in de vorm van subsidie.
Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit maakt gebruik van het onderzoek. Het ministerie bracht recent een nota biologische landbouw uit, over het streven van de overheid naar tien procent biologisch areaal in 2010. Een van de voorstellen daarin is een experiment met subsidie aan de detailhandel. / JT