Nieuws - 1 januari 1970

Biologische koe moet langer op stal

Een biologische boer laat zijn koeien zo lang mogelijk in de wei staan. En zo ziet de consument van biologische zuivel het graag. Toch zijn er belangrijke redenen om de dieren eerder op stal te zetten, zeggen onderzoekers van Aver Heino, praktijkcentrum voor biologische melkveehouderij van de Animal Sciences Group.

Het belangrijkste voordeel van een kortere graasduur is dat er minder mest en urine direct op het land terechtkomen. Projectleider ir Matteo de Visser: 'De urinelozingen betekenen een enorme puntbemesting met stikstof. Lange beweiding werkt zodoende meer uitspoeling van nitraat in de hand. Zo zie je dat het predikaat biologisch niet per definitie milieuvriendelijk is.'
De onderzoekers hebben ook bekeken hoe de melkkoeien reageren op een vermindering van het aantal uren in de wei, van acht naar vier uur per dag. Hierbij kwam een goed aanpassingsvermogen van de koeien aan het licht. 'Ze raken erop ingesteld', zegt. 'Na een gewenningsperiode van zo'n twee weken, weten ze dat ze maar kort buiten kunnen staan. Ze denken: laten we voortaan sneller gaan eten, rusten kunnen we later wel in de stal.'
De snelheid waarmee koeien gras en klaver eten, neemt met zo'n twintig procent toe. Uiteindelijk nemen de koeien elke dag wel minder eiwit op vanwege de beperkte graasduur. Maar deze beperking van eiwitopname is voor melkkoeien op biologische grasklaverpercelen gewenst, aangezien ze doorgaans teveel eiwit opnemen.
'Klaver is erg eiwitrijk’, zegt De Visser. ‘Daarom is een flinke hoeveelheid eiwitarme bijvoeding nodig. Als de koeien langer op stal worden gezet, kunnen ze meer snijmaïs eten dat minder rijk is aan eiwitten dan grasklaver. De koeien hebben zo een meer uitgebalanceerd dieet, en dit komt de gezondheid van de dieren ten goede.'
De onderzoeker wijst er wel op dat er nog andere factoren kunnen zijn die boeren in hun overweging nemen, zoals het welbevinden van de koe. Bovendien zou vermindering van het aantal uren in de wei nadelig kunnen zijn voor het imago van biologische landbouw. De koe is dan minder zichtbaar. / HB