Nieuws - 1 januari 1970

Biologische koe krijgt zwakke botten

Biologische koe krijgt zwakke botten

Biologische koe krijgt zwakke botten


In de winter, als ze op stal staan, krijgen biologische koeien maar een
fractie van de hoeveelheid vitamine D binnen die ze nodig hebben. Dat
blijkt uit een literatuurstudie van het Praktijkonderzoek van de Animal
Sciences Group. Net als mensen hebben koeien vitamine D nodig om hun skelet
op te bouwen en in stand te houden.
Biologische veehouders mogen geen vitamines toevoegen aan veevoer, en dat
leidt ertoe dat biologische koeien in de winter in de problemen komen.
Omdat ze op stal staan missen de dieren het zonlicht, dat ze in hun huid
gebruiken om vitamine D te maken. Tegelijkertijd vermindert gedurende de
winterperiode de hoeveelheid vitamine D in het ingekuild gras. In het worst
case scenario loopt het tekort aan het eind van de winter zo hoog op dat de
koeien nog maar twintig procent binnenkrijgen van hun behoefte.
De onderzoekers hebben ook gekeken naar de vitamines A en E. De voorziening
van vitamine A was prima, die van vitamine E zat op het randje. Het
Praktijkonderzoek wil nu de vitaminevoorziening in de praktijk van de
biologische landbouw onderzoeken. |
W.K.