Nieuws - 28 juni 2007

Biologische grondstoffen onder de loep

De Animal Sciences Group (ASG) gaat de voederwaarde van grondstoffen voor biologisch veevoer vaststellen. Voederwaarden geven aan in hoeverre een grondstof bijdraagt aan de groei van een dier.
Tot nog toe gebruiken veevoerfabrieken waarden die ze zelf hebben vastgesteld, en die meestal zijn gebaseerd op gegevens over gangbare grondstoffen. Er is nogal wat variatie en de gegevens kloppen niet altijd. Dat ondervond ASG bij een onderzoek naar het effect van biologische veevoeders op de groei van vleeskuikens.
Onderzoeker Jan van Harn: ‘Het ontbreken van voederwaarden is een knelpunt bij de samenstelling van biologische voeders. Voeders worden gemaakt op basis van aangenomen voederwaarden. Daardoor wordt voer gemaakt dat een andere samenstelling heeft dan op basis van de aannames wordt verondersteld.’
Voor het onderzoek worden ondermeer verteringsproeven gedaan. Dieren krijgen bepaalde grondstoffen te eten en de onderzoekers meten in hoeverre die door het dier worden verteerd. Dat gebeurt door zowel in het voer als in de mest van het dier de gehalten van ondermeer eiwitten te meten. Het verschil geeft de verteerbaarheid aan.