Nieuws - 10 juli 2008

Biologische boer bespaart ons tien miljoen

De biologische landbouw bespaart de maatschappij jaarlijks tien miljoen euro, vergeleken met de gangbare landbouw. Dat komt vooral doordat biologische boeren het milieu minder schaden.

Het LEI zette de verschillen op een rij tussen de biologische en de gangbare landbouw wat betreft milieuvervuiling en sociaalethische aspecten. De gangbare landbouw maakt meer maatschappelijke kosten die de sector niet zelf betaalt, en die ook niet terugkomen in de prijs die consumenten betalen. Daarom draaien anderen op voor kosten zoals die van drinkwaterbedrijven, die door boeren vervuild grondwater moeten zuiveren. Ook de uitstoot van broeikasgassen is in geld uit te drukken door de handel in emissierechten.
Uit het onderzoek blijkt dat het verschil vooral zit in de biologische melkveehouderij, die minder broeikasgassen uitstoot dan de gangbare sector. De biologische verkoop in Nederland is overigens goed voor 460 miljoen euro per jaar. Ir. Marieke Meeusen-van Onna, onderzoeker bij het LEI, tekent wel aan dat lang niet alle maatschappelijke kosten bekend zijn, en dat niet alle kosten in geld zijn uit te drukken.