Nieuws - 1 januari 1970

Biologisch niet per se duurzamer

Vaak wordt biologische landbouw gelijkgesteld aan duurzame landbouw. Maar dat is niet helemaal terecht, zegt promovendus ir. Klaas Jan van Calker. Gangbare melkveebedrijven kunnen even duurzaam opereren als biologische .

De onderzoeker ontwikkelde een ‘bedrijfsduurzaamheidsindex’ die is gebaseerd op verschillende aspecten van duurzaamheid. Hij rekent niet alleen ecologische aspecten mee zoals verzuring, eutrofiëring en watergebruik, maar ook voedselveiligheid, dierwelzijn en gezondheid en de economische duurzaamheid van een bedrijf, evenals de ‘sociale’ duurzaamheid waarbij de arbeidsbelasting een belangrijke rol speelt.
Deze duurzaamheidsindex testte Van Calker uit op een viertal melkveebedrijven. Een biologisch bedrijf scoort ecologisch gezien in principe beter dan een gangbaar bedrijf omdat het biologische bedrijf geen kunstmest en pesticiden toepast, zegt de promovendus. Maar door bijvoorbeeld te participeren in agrarisch natuurbeheer voor weidevogels, boswallen te onderhouden en sloten schoon te maken, boeken sommige niet-biologische veehouders toch heel wat winst voor de natuur. En gangbare bedrijven doen bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne niet onder voor biologische bedrijven of hebben een efficiënter waterverbruik. Zo kunnen biologische en gangbare bedrijven toch op een even hoge totaalscore voor duurzaamheid uitkomen.
Van Calker hoopt dat veehouders zijn duurzaamheidsindex gaan gebruiken als stimulans om milieu- en diervriendelijker te opereren en het effect van veranderingen in de bedrijfsvoering te evalueren. Gangbare veehouders die niet naar een biologische bedrijfsvoering toewerken omdat ze willen kunnen terugvallen op kunstmest en pesticiden, missen nu eigenlijk een soort meetlat. De duurzaamheidsindex wordt al gebruikt door veehouders die melk leveren voor ijsproducent Ben & Jerry’s. / HB

Klaas Jan van Calker promoveert op 23 december bij hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie prof. Ruud Huirne.