Nieuws - 12 april 2007

Biologisch echt beter voor dier

Varkens, koeien en kippen vertonen op biologische bedrijven meer natuurlijk gedrag dan in de gangbare veehouderij. Dat beweerden biologische boeren altijd al, maar nu is het ook wetenschappelijk onderbouwd.

Onderzoeker Marko Ruis van de Animal Sciences Group vergeleek het dierwelzijn binnen beide systemen aan de hand van verschillende criteria, zoals angst bij kippen, wroeten bij varkens en zooggedrag van kalveren. De biologische sector scoorde aanzienlijk beter dan de gangbare.
Behalve gedrag vergeleek Ruis ook de gezondheid van de dieren. Hij stelde vast dat biologische veehouderij wat dit betreft naast de pluspunten ook enkele minpunten heeft. Zo hebben biologische biggen een grotere kans dat hun moeder op hen gaat liggen, en verhoogt een buitenverblijf de kans op een infectie terwijl preventief medicijngebruik aan banden is gelegd.
Dit zijn onvermijdelijke dilemma’s volgens Ruis. ‘Toch zou ik als koe of varken liever in de biologische sector rond willen lopen.’ Maar deze afweging maakt hij niet als onderzoeker, zegt hij. ‘Ik heb puur de vergelijking gemaakt op basis van de wetenschappelijke literatuur. Biologische producenten zoeken onderbouwing voor de algemene claim dat ze het goed doen. Met dit onderzoek kunnen ze nu hun product aanprijzen op basis van de punten die er voor hen toe doen.’
Daarnaast biedt de analyse aanknopingspunten om de biologische veehouderij verder te verbeteren. ‘In de toekomst moet het voer voor dieren in de biologische sector voor honderd procent uit biologische grondstoffen bestaan. Maar hier kunnen problemen ontstaan.’ Zo neemt de hoeveelheid ruwe eiwit toe. Dit leidt onder andere tot diarree bij varkens. Ook is de kans groot dat kippen te weinig belangrijke aminozuren binnen krijgen, wat leidt tot het pikken van veren. ‘Het is belangrijk dat we hier meer onderzoek naar doen om te voorkomen dat het dierwelzijn in de sector in de toekomst achteruit gaat.’