Nieuws - 1 januari 1970

‘Biolandbouw voedt niet hele wereld’

Het is een illusie dat biologische landbouw veel zal kunnen bijdragen aan de wereldvoedselvoorziening. De kaarten kunnen beter worden gezet op het ecologisch verantwoord verbeteren van de gangbare landbouw.

Dat stellen FAO-topvrouw en Wageningse ereprofessor prof. Louise Fresco, universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge en wetenschapsjournalist ir. Joost van Kasteren in een opiniebijdrage in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. Zij reageren hiermee op uitlatingen van Gunnar Rundgren, de voorzitter van de International Federation of Organic Agriculture Movements, eerder deze maand. Anders dan Rundgren voorstelt is de biologische landbouw volgens het drietal 'met zijn principiële afwijzing van kunstmest, synthetische bestrijdingsmiddelen en moderne gentechnieken’ niet efficiënt genoeg om de wereldbevolking adequaat te voeden.
Het is volgens hen ook twijfelachtig of biologisch landbouw per definitie beter is voor het milieu. Overmatig gebruik van kunstmest in de gangbare landbouw heeft wel geleid tot milieuproblemen, maar daarmee ‘is niet gezegd dat gangbare landbouw inherent vervuilend is’. Bovendien zou ecologische modernisering ervoor zorgen dat de gangbare landbouw steeds efficiënter omspringt met meststoffen, water, arbeid en grond. Voor producten van de biologische landbouw zal er volgens de drie ‘ongetwijfeld een nichemarkt blijven bestaan’. / GvM