Nieuws - 1 januari 1970

Biokip krijgt meer ruimte en meer ziektes

Biokip krijgt meer ruimte en meer ziektes

Biokip krijgt meer ruimte en meer ziektes


Het is zeer de vraag of biologisch gehouden kippen beter af zijn dan hun
soortgenoten in de reguliere veehouderij. Dat blijkt uit een
overzichtstudie die is uitgevoerd door onderzoekers van de kenniseenheden
Plant en Dier en Rikilt.
Het rapport zet de beschikbare kennis over dierenwelzijn in de biologische
veehouderij op een rij. Volgens de onderzoekers is er weinig kennis over de
pro’s en contra’s van de biologische veehouderij. Aan de minkant staan met
name ziektes en parasieten die bij biologisch gehouden dieren vaker
voorkomen. Aan de pluskant een verhoogd welzijn doordat de dieren meer
ruimte hebben.
Vooral voor kippen kleven er nogal wat nadelen aan biologische houderij. Zo
hebben ze vaker last van parasieten en ziektes. Volgens Deens onderzoek
hebben de biologische kippen bijvoorbeeld zo’n twaalf maal vaker last van
worminfecties dan kippen in een legbatterij. Ook mijten komen vaker voor
bij de biokippen. Bij legkippen is verenpikken nog steeds een groot
probleem. De dieren pikken elkaar regelmatig dood.
Varkens lijken wel duidelijk beter af te zijn bij biologische boeren.
Volgens het onderzoek is de grotere ruimte die zij hebben een groot
voordeel voor het welzijn van de dieren. Ook de langere periode dat biggen
bij de moeder blijven is goed voor het welzijn. Toch heeft de biologische
manier van varkens houden ook nadelen voor de dieren. Ze hebben vaker
longproblemen dan hun ‘industriële’ soortgenoten. Bij de slacht werd
bijvoorbeeld bij 19 procent van de biologische varkens longontsteking
geconstateerd tegen 4,5 procent bij gewone varkens. De longproblemen worden
waarschijnlijk veroorzaakt door hoge concentraties endotoxines in de lucht
als gevolg van het aanwezige stro.
Een ander probleem van de biologische varkenshouderij is de sterfte onder
biggen. Twintig procent van de biologische biggen sterft tegen twaalf
procent van de biggen uit de bio-industrie. Meer dan de helft van de
sterfte onder de biggen wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de zeug op
haar biggen gaat liggen. Bij rundvee is er volgens de onderzoekers geen
duidelijk verschil in dierenwelzijn tussen biologische en gangbare
houderijsystemen.
Onderzoeksleider prof. Aize Kijlstra van ID-Lelystad is er meer onderzoek
nodig naar het welzijn van dieren in de biologische landbouw. ,, Vooral in
de pluimveehouderij zijn veel problemen. Eigenlijk zou je de voor- en
nadelen eerlijk tegen elkaar af willen wegen. Daarvoor hebben we meer
onderzoek nodig.’’ | K.V.

Een biologische kip neemt een stofbad. De mogelijkheid zulk soorteigen
gedrag te n vertonen is een van de voordelen van de biologische houderij,
aan de negatieve kant staat het vaker optreden van ziekten en parasieten
bij deze dieren. | Foto G.A.