Nieuws - 18 oktober 2007

Biogas van koeienmest

1427_nieuws.jpg
Het nieuwe Deltatankstation in Leeuwarden is voorbereid op de levering van biogas van het praktijkcentrum Nij Bosma Zathe. Bedoeling is dat een mestvergister op het proefbedrijf van Wageningen UR koeienmest omzet in autogas, dat vanaf volgend jaar bij het Leeuwarder tankstation verkrijgbaar is. Het wachten is nog op de subsidietoezegging van het ministerie van Economisch Zaken. Durk Durksz van Nij Bosma Zathe: ‘Wíj zijn er klaar voor. De bouwvergunning en de milieuvergunning zijn geregeld. De handtekening van de raad van bestuur moet nog worden gezet, maar die komt pas als de subsidie ook binnen is. Als dat allemaal rond is kunnen we midden volgend jaar daadwerkelijk biogas voor auto’s en openbaar vervoer gaan produceren, zo’n 1,3 tot 1,4 miljoen kubieke meter per jaar.’