Nieuws - 11 april 2016

Biofietspad naast noordelijke entree

tekst:
Roelof Kleis

Het fietspad langs de nieuwe noordelijke toegang naar de campus wordt van bioasfalt gemaakt. Het asfalt wordt ontwikkeld door Food & Biobased Research.

Bioasfalt is een ontwikkeling van Wageningen UR. In dit asfalt wordt een deel van de bitumen (een soort bindmiddel uit aardolie) vervangen door lignine uit hout. De productie van bioasfalt kost minder energie en minder fossiele brandstoffen. In Zeeland ligt sinds vorig jaar op een industrieterrein in Sas van Gent een proefstrook van dit nieuwe materiaal. Dat betreft een gewone weg. Wageningen krijgt het eerste fietspad van bioasfalt.

De proef met het bioasfalt is een initiatief van de provincie, de gemeente en Wageningen UR. De drie willen de noordelijke ontsluiting zo duurzaam mogelijk uitvoeren. De meerkosten van de pilot worden gedeeld. Die bedragen alleen voor het asfalt al een halve ton. De risico’s zijn
volgens Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) gering. ‘Het is weliswaar een proef, maar de techniek is beproefd. In Zeeland ligt al een stukje bioasfalt. Daar rijdt zwaar verkeer over de weg en gaat het goed.'

In Zeeland ligt al een stukje bioasfalt. Daar rijdt zwaar verkeer over de weg en gaat het goed.
Ad van der Have, facilitair bedrijf

Projectleider van het Lignine Platform Richard Gosselink is opgetogen over de proef. ‘Voor ons is het een hele mooie mogelijkheid om het concept verder te ontwikkelen. En dan ook nog eens naast de deur.’ Het biofietspad is een vervolg op de proef in Zeeland. Over een afstand van 900 meter worden volgens Gosselink verschillende stroken asfalt gelegd. Het verschil tussen de stroken zit ‘m in de formulering van het asfalt.

‘Lignine is een verzamelnaam voor een groep chemische verbindingen’, legt Gosselink uit. ‘Afhankelijk van de herkomst is de stof anders en zijn de eigenschappen anders. Je hebt bijvoorbeeld lignine uit stro, hout of gras.’ Daarnaast bepaalt de extractiemethode volgens Gosselink de eigenschappen die het lignine uiteindelijk heeft. ‘Dat gaan wij testen in dit fietspad.’

De noordelijke ontsluiting wordt dit najaar aangelegd. Daarvoor hoeven minder bomen te sneuvelen dan aanvankelijk werd gedacht. In de eerste plannen was nog sprake van de kap van 25 bomen die te dicht op de bestaande weg staan. Bij nader inzien hoeven er volgens de gemeente maar tien bomen te sneuvelen.  Ook de kruising met de Kielekampsteeg wordt iets aangepast, zodat auto’s niet het Binnenveld worden ingeleid maar naar de campus.