Nieuws - 1 januari 1970

Biodiversiteit is meer dan bomen alleen

Biologen die de biodiversiteit willen meten in natuurgebieden, moeten zich niet blind staren op bomen, meent de onlangs gepromoveerde dr Peguy Tchouto. Zijn verkenning van de uitgestrekte Kameroenese bossen leverde andere botanische hotspots op, een weelde aan struiken en kruiden, terug te voeren op de ijstijd.

Op verzoek van het Kameroenese Ministerie van Milieu en Bosbouw voerde Tchouto een veldwerkcampagne uit in het bosgebied Campo-Ma'an in het westen van Kameroen. Tchouto ontdekte een toename in soortenrijkdom van de kust naar de toppen van de landinwaarts gelegen bergtoppen. Frappant is dat struiken en kruiden meer dan de helft van de inheemse soorten in dit gebied vertegenwoordigen. Belangrijk om te weten voor de beheerders van Campo-Ma'an, dat voor een gedeelte is uitgeroepen tot Nationaal Park, maar bovenal voor biologen die gespecialiseerd zijn in botanische inventarisaties, stelt Tchouto.
Maar daarmee gaat Tchouto's onderzoek ook in tegen de gangbare manier om via het aantal boomsoorten de biodiversiteit te bepalen. Tel het aantal boomsoorten, liefst inheemse, dan weet je ongeveer hoe waardevol het gebied is qua biodiversiteit, is het idee. Tchouto waarschuwt voor deze al te gemakkelijke denkwijze. Andere groeivormen zoals struiken, lianen en kruiden moet men zeker meenemen, om zo de werkelijke biodiversiteit goed te bepalen en in te schatten of een gebied nadere bescherming behoeft. |
H.B.

Tchouto promoveerde op 23 februari bij prof. Jos van der Maesen, hoogleraar Plantentaxonomie, en prof. Antoine Cleef, hoogleraar Tropische vegetatie ecologie en kartering.