Nieuws - 29 november 2017

Biodiversiteit door de Wageningse bril

tekst:
Roelof Kleis

Drie Wageningse hoogleraren zijn vandaag op het Binnenhof om Tweede Kamerleden te vertellen hoe het met de biodiversiteit staat in ons land.

© Alex Wild, University of Texas, Austin

Die biodiversiteit staat onder druk. Diverse alarmerende studies zijn daarover de afgelopen jaren verschenen. Reden voor de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om zich met een hoorzitting op de hoogte te stellen van de jongste inzichten over de ontwikkelingen in de biodiversiteit en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.

Vragen
Namens Wageningen zijn Wim de Vries (persoonlijk hoogleraar Stikstofeffectmodellering), Michiel Wallis de Vries (buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten) en Louise Vet (buitengewoon hoogleraar Evolutionaire Ecologie) in Den Haag. Zij zijn drie van de negen hoogleraren die zijn uitgenodigd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden van de commissie.

Kees Booij. © Guy Ackermans
Kees Booij. © Guy Ackermans

De Vries en Wallis de Vries schreven elk ook een zogeheten position paper waarin zij hun visie weergeven. De derde Wageninger die op verzoek zo’n paper heeft geleverd is ecoloog Kees Booij. Directe aanleiding is zijn kritische reactie onlangs op een Nijmeegse studie (Radbouduniversiteit) die stelt dat de afgelopen kwart eeuw driekwart van de insecten zijn verdwenen. Booij gooide daarmee de knuppel in het hoenderhok. Het leverde hem onder meer op de website van Resource een storm aan reacties op.

Heftig
Mede- en tegenstanders bestoken elkaar op een voor wetenschappers nogal heftige en soms emotionele manier. ‘Ik had wel verwacht dat er discussie en kritiek zou loskomen’, blikt Booij desgevraagd terug. Maar de omvang heeft hem ook verbaasd. ‘Op twitter, facebook en allerlei sites is gereageerd. En niet alleen in ons land. Ook in Duitsland, het studiegebied, is de discussie losgebarsten. Er is dus nogal wat gaande.’

Ook in Duitsland, het studiegebied, is de discussie losgebarsten. Er is dus nogal wat gaande
Kees Booij

Booij zette zijn twijfels ook in het position paper voor de Kamercommissie uiteen. Het stuk van Booij is er één van liefst negen papers die de Kamerleden ter voorbereiding van de zitting voor de kiezen kregen. De drie Wageningers geven in hun bijdragen uiteenlopende visies af. Wallis de Vries beaamt de sterke afname van insecten, gebaseerd op langjarige studie naar vlinders. De Vries constateert dat de depositie van stikstof weliswaar is afgenomen, maar de natuur heeft daar nog niet echt van geprofiteerd.

Complex
Booij nuanceert de dramatische afname van de biomassa van insecten. Volgens hem moet afname van biomassa bovendien niet worden verward met afname van biodiversiteit. De meeste biomassa komt van slechts enkele soorten. Het meten van biomassa van insecten is volgens Booij lastig. Over methoden en technieken is geen concensus. Ecologie is volgens Booij een complex vakgebied. Hij waarschuwt daarom voor het al te snel trekken van conclusies op basis van trends in individuele soorten.

De vergadering in de Groen van Prinstererzaal is te volgen via deze livestream.

alarmerende insectenstudie rammelt