Nieuws - 12 augustus 2010

Biodiesel uit algenkweek binnen 10 jaar rendabel

Binnen 10-15 jaar kan er duurzaam en rendabel biobrandstof uit kweekalgen worden geproduceerd. Dit stellen Rene Wijffels, hoogleraar bioprocestechnologie en Maria Barbosa, onderzoeker bij Food & Biobased Research in een publicatie van het laatste nummer in het tijdschrift Science.

Algen_buizenreactor.jpg
De auteurs schreven het artikel, An outlook on microalgal biofuels, op uitnodiging van het tijdschrift voor een special over duurzame energie. 'De kans dat algen op grote schaal voor de productie van biodiesel ingezet kunnen worden is groot', stelt Wijffels. 'Algenkweek is nu nog een kleinschalige business, maar we hebben alle ingrediënten om op grote schaal duurzame en rendabele biodiesel uit algen te gaan produceren.' Wijffels en Barbosa berekenden dat 0,4 miljard m 3 dieselolie nodig is om de hele Europese markt van transportbrandstof te voorzien. Hiervoor is een grondoppervlakte ter grootte van Portugal nodig. Maar om de algenkweek rendabel te maken moet je naast de olie ook andere waardevolle stoffen van de microscopische plantjes benutten. Daarnaast moet de kostprijs van algenkweek met een factor 10 omlaag, terwijl de productie moet verdrievoudigen. 'In de toekomst gaat het zeker lukken om goedkopere algenolie te produceren', zegt Barbosa vol vertrouwen. 'We moeten betere kweeksystemen bouwen en nutriënten efficiënter benutten, bijvoorbeeld door de kweekvloeistof te recyclen.' Ook aan de algen zelf valt volgens Barbosa nog het een en ander te verbeteren. Die moeten ondermeer veel vet produceren, tegen een hoge lichtintensiteit kunnen en ongevoelig zijn voor infecties.
Regenwoud
Algen zijn bij uitstek de ideale kandidaten als leveranciers van duurzame energie. Je kunt ze in gesloten systemen kweken in gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw en weinig biodiversiteit hebben, zoals sommige woestijnen. Daardoor hoeft er voor algenkweek, in tegenstelling tot de teelt van oliepalmen, geen vierkante meter regenwoud gekapt te worden. Algen verbruiken ook nog eens heel weinig zoet water. Voor de productie van een liter biodiesel uit algen is slechts 1,5 liter nodig, terwijl landbouwgewassen 10.000 liter water per liter geproduceerde biodiesel nodig hebben. Daarnaast produceren algen veel meer olie vergeleken met traditionele vethoudende landbouwgewassen. 'Algen bestaan soms wel voor de helft uit olie', vertelt Wijffels. 'Hierdoor kun je per hectare ruwweg zes maal zoveel olie oogsten als van oliepalmen.' Naast veel olie leveren algen ook waardevolle bijproducten, zoals hoogwaardige eiwitten, vitamines en mineralen. 'Als de benodigde 0,4 miljard m 3 diesel daadwerkelijk door algen geproduceerd gaat worden krijgen we als bijproduct zoveel eiwit, dat we die bij lange na nooit opkunnen; veertig maal meer dan we op dit moment als soja eiwit in de EU importeren', stelt Wijffels.  'Hierdoor komt de hele food for fuel discussie in een ander perspectief te staan'. 
Testfaciliteit
AlgaePARC, de Wageningse testfaciliteit voor het kweken van algen, zal zich vanaf volgend jaar volop richten op technologische verbeteringen van de kweek. Na de circa 5 jaar durende pilotfase zal het onderzoeksteam, met Barbosa als projectleider, de beste technologie op grotere schaal gaan toepassen. 'We blijven tijdens die ontwikkelingsfase de vinger aan de pols houden en monitoren continue de ecologische impact van de kweek, besluit Wijffels.