Nieuws - 29 september 2010

Biodiesel uit algen moet drie keer zo goedkoop

De kostprijs van biodiesel uit algen is op dit moment 3,5 keer zo hoog als biodiesel uit olie en twee keer zo hoog als brandstof uit koolzaad. Met investeringen in biotechnologie kan benzine uit algen echter rendabel worden.

Algen_buizenreactor.jpg
Dat stelt de Wageningse milieueconoom Justus Wesseler met collega Vujadin Kovacevic in het oktobernummer van Energy Policy.
Vorige maand meldden de Wageningse milieutechnologen Rene Wijffels en Maria Barbosa in Science dat de productie van biodiesel uit algenkweek binnen tien tot vijftien jaar rendabel kan zijn. De kostprijs van de algenproductie moet met een factor tien omlaag, stelde Wijffels.
 
Precieze cijfers
De econoom Wesseler heeft nu precieze cijfers. De kostprijs van biodiesel uit algen bedraagt op dit moment 52,3 euro per gigajoule energie, terwijl diesel uit koolzaad 36 euro kost en die uit olie slechts 15,8 euro per gigajoule. Wesseler baseert de hoge kosten van algenreactors op cijfers van bestaande, voornamelijk Amerikaanse algenproducenten. ‘Dit zijn niet de meest moderne en efficiënte faciliteiten’, zegt hij. ‘Het afgelopen jaar is de omzetting van algen in biodiesel efficiënter en daardoor minder kostbaar geworden.’
Wil de biodiesel uit algen concurrerend worden met andere biobrandstoffen, dan moet de productiviteit van algenreactors jaarlijks ten minste drie tot vier procent meer groeien dan de productiviteit van andere bioreactors. En dat gedurende vijftien jaar.
 
Opschaling
Wesseler acht de kans vrij groot dat dit lukt. ‘Wijffels en Barbosa zien nog veel opties zijn om het productieproces te verbeteren. De omzetting van koolzaad en andere gewassen naar biobrandstoffen is al meer uitontwikkeld dan de diesel uit algen. Ook de opschaling van de technologie kan nog tot een forse kostenreductie leiden.’ Als ook de olieprijs weer gaat stijgen, komt er een punt dat biodiesel uit algen ook voordeliger wordt dan biodiesel uit olie. Voorwaarde is wel dat overheden en bedrijven in de ontwikkeling van algentechnologie blijven investeren, aldus Wesseler.