Nieuws - 15 maart 2007

Biodiesel inefficiënt

Na de milieubeweging is nu ook de Europese Unie om. Ze omhelst biodiesel als een van dé oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Niet doen, waarschuwt PRI-onderzoeker dr. Prem Bindraban deze week in het blad Bionieuws. Planten zijn inefficiënt en grootschalig gebruik van biobrandstofen kan tot ecologische rampen leiden.

124_opinie_0.jpg
‘Planten leggen maar een half tot anderhalf procent van de zonne-energie vast’, stelt Bindraban in het artikel. ‘Zonnepanelen kunnen vijftien tot twintig keer meer. Dan heb je dus een vijftien tot twintig keer kleiner landoppervlak nodig.’
De onderzoeker heeft berekend dat als alle kunstmest op de wereld wordt gebruikt voor de productie van biomassa, maximaal een zesde van het huidige wereldenergieverbruik uit bio-energie gehaald kan worden. Meer produceren is mogelijk, maar dat zal ten koste gaan van het regenwoud.
Bindraban gelooft niets van scenario’s die ervan uitgaan dat marginale gronden in de Sahel gebruikt kunnen worden voor de productie van energie. Vooral bemesting en water zullen het probleem vormen. Grootschalig gebruik van planten voor de productie van energie zou bovendien tot versnelde uitputting van de wereldvoorraad fosfaat leiden. Met de huidige landbouw zullen de fosfaatvoorraden volgens Bindraban over honderd tot honderdvijftig jaar op zijn, maar met de biodieselproductie erbij gaat het veel harder. ‘Voeg daarbij het kappen van bossen, het omzetten van graslanden en het stijgende waterverbruik, en dan rijst de vraag of dit ecologisch de goede weg is.’
Toch zegt hij niet somber te zijn over de toekomst. ‘Dagelijks valt op de wereld duizenden malen meer energie weg dan we verbruiken. Maak zonnepanelen nog efficiënter, werk aan getijdenenergie. We worden nog te veel gedreven door sentimenten en belangen. Denk eerst even goed na.’