Nieuws - 21 februari 2008

Biobased economy in Europa groeit licht

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de economie die gebaseerd is op agrarische grondstoffen in plaats van niet-vernieuwbare grondstoffen. Het LEI becijferde samen met de Agrotechnology & Food Sciences Group dat de huidige waarde van de biobased economy in de Europese Unie 250 miljard euro is, en kan groeien met zo’n 86 miljard euro. Groei zit er vooral in de bioplastics.
Het is een eerste voorzichtige en ruwe schatting, benadrukt mr. Peter Nowicki van het LEI. Probleem is onder meer dat van veel sectoren gegevens vertrouwelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er maar enkele producenten zijn en openbaarheid hun marktpositie zou schaden.
De onderzoekers brachten eerst in kaart welke producten momenteel deels van agrarische of natuurlijke grondstoffen gemaakt worden. De marktomvang daarvan in de EU is 450 miljard euro. De waarde van het aandeel agrarische grondstoffen bij deze producten is 250 miljard euro. Experts keken daarna bij elk product of dat aandeel omhoog zou kunnen. Op basis daarvan komen de onderzoekers op een potentiële groei van 86 miljard euro. Worden ook de vertrouwelijke cijfers geraamd, dan komt die groei op 120 miljard euro.
De onderzoekers onderscheidden drie groepen producten. In producten die traditioneel al biobased zijn – hout, papier, natuurlijke textielvezels – zit weinig groei. Meer potentieel zit er in stoffen uit biomassa, zoals olie voor de verfindustrie, zetmeel voor het maken van lijmen en biodiesel. Dat geldt ook voor de derde groep van bouwstenen: stoffen uit biomassa die pas na chemische verwerking toegepast worden. Dat zijn vooral farmaceutische producten, maar ook bioplastics. Vooral de productie van bioplastics in de EU kan groeien, denkt Nowicki. De productie van energie direct uit biomassa is niet meegenomen in het onderzoek.
Conclusie van de studie is dat Nederland een goede uitgangspositie heeft om te profiteren van de biobased economy, omdat er veel kennis en infrastructuur in huis is. ‘Dat wil nog niet zeggen dat de biobased economy ook veel gevolgen zal hebben voor de Nederlandse landbouw’, waarschuwt Nowicki. ‘Dat weten we nog niet. Want de grondstoffen kunnen ook van elders komen.’