Nieuws - 23 september 2009

Bino citeerde uit door de industrie betaalde studie

Minister Verburg voorgelicht over gmo-gewassen op basis van Monsanto-studie. Voormalig directeur Plant Sciences Group pleitbezorger van genetisch modificatie.

Raoul_Bino_bij_afscheid.jpg
Raoul Bino, tot 1 september directeur van de Plant Sciences Group, adviseerde minister Verburg op basis van een door Monsanto gefinancierd rapport dat gmo-gewassen duurzamer zijn dan gangbare gewassen Dat concludeerde  NRC Handelsblad afgelopen weekend.
Bino hield in juni een voordracht tijdens een door LNV-minister Verburg georganiseerd symposium over gengewassen. Daar pleitte hij voor cisgene aardappelen die bestand zijn tegen de ziekte Phytophthora en via genetische modificatie verkregen droogteresistente gewassen. Ook verwees hij naar een wetenschappelijke publicatie in Ag-Bioforum van de economen Brookes en Barfoot die berekenen dat de economische en milieu-effecten van bestaande gmo’s (zoals maïs, soja en katoen) gunstig zijn. De auteurs baseren zich op een eigen rapport dat is gefinancierd door Monsanto.
Geen onafhankelijk onderzoek, aldus NRC, de lange arm van Monsanto klinkt, vermomd als wetenschap, door in de adviezen aan Verburg.
Raoul Bino is niet bereikbaar voor commentaar, woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR wel. Die stelt dat de publicatie in het tijdschrift, Ag-Bioforum, een peer reviewed tijdschrift is waarbij wetenschappers de artikelen beoordelen zonder de naam van de auteurs te kennen. ‘Wetenschappers hebben dit artikel beoordeeld en het als wetenschappelijk relevant beoordeeld’, zegt Vink. Door die kwaliteitsbeoordeling mocht Bino ervan uit gaan dat het artikel deugde, stelt Vink, hij kan niet alle bronnen van zijn bronnen natrekken.
Het bewuste rapport van Brookes en Barfoot bevat veel cijfermateriaal dat afkomstig is van Monsanto. Ook melden ze: ‘The authors acknowledge that funding towards the researching of this paper was provided by Monsanto.’
Bino distantieert zich inmiddels van het door Monsanto gefinancierde rapport, maar dit rapport is niet de enige bron waarop Bino zich baseert, zegt Vink. ‘Als hij dit had geweten, had hij een ander artikel genomen.’ Raoul Bino blijft voorstander van genetische modificatie om planten beter bestand te maken tegen ziektes en de opbrengst te verhogen, gelet op de opgave om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Die mening huldigt hij al jaren. Vorig jaar schreef hij bijvoorbeeld een opiniestuk met deze strekking in NRC Handelsblad.