Nieuws - 1 januari 1970

Binnenwaterpaling vol dioxines

Binnenwaterpaling vol dioxines

Binnenwaterpaling vol dioxines

Palingen uit het westen van het Haringvliet, bij Keizersveer aan de Maas en Vlodrop langs de Roer bevatten zoveel PCB's dat ze niet meer voor consumptie geschikt zijn. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO). In opdracht van het ministerie van LNV onderzoekt het RIVO al enkele jaren achtereen de kwaliteit van binnenwatervissen voor de sportvisserij

In Nederland bestaat nog steeds geen norm voor dioxines in vis. Volgens de normen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO bevat binnenwatervis vaak meer dioxines dan verantwoord is. Tenminste, als gerekend wordt met dioxine-equivalenten van PCB's. Paling scoort daarbij het hoogst, snoekbaars komt op de tweede plaats

De volksgezondheid komt hierbij echter niet in gevaar, meent ir Jacob van Klaveren. Hij is verbonden aan het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT-DLO) en volgt al jaren het residu-onderzoek van de Nederlandse voeding. De meeste paling die de consument bereikt, komt uit kweekvijvers of uit het IJsselmeer. Die paling valt ruimschoots binnen de norm. De enige consumenten die misschien gevaar lopen, zijn sportvissers die hun eigen vangst opeten. En ook in die gevallen vallen de risico's waarschijnlijk mee. Want hoe vaak gebeurt dat? W.K., foto G.A