Nieuws - 10 juli 2017

Binnenvelds Hooiland zoekt WUR

tekst:
Roelof Kleis

Op een steenworp van de campus ontstaat volgend jaar natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. In theorie een mooi studie-object. Maar de betrokkenheid van WUR is nog marginaal.

©Stichting Mooi Binnenveld

Dat bleek tijdens de lunchbijeenkomst van ESG in Gaia. Daar was de stichting Mooi Binnenveld om zieltjes en geld te winnen voor het natuurproject. Mooi Binnenveld zoekt vier ton om in totaal 50 hectare Binnenveld ten oosten van de Grift aan te kopen. Het gebied maakt onderdeel uit van een aaneensluitend terrein van in totaal 270 hectare natuurontwikkeling langs de oostkant van de rivier tussen Veenendaal en Wageningen.

Meteostation
Boeren, burgers en overheid werken hier samen om de huidige (voornamelijk) landbouwgrond om te toveren in een ‘een paradijs voor planten, dieren en mensen’. Een deel van de grond (Veenkampen) is van WUR en wordt verkocht aan de organisatie. Het meteostation van Meteorologie en Luchtkwaliteit blijft bestaan, omringd door natuur. Maar daar houdt de WUR-bemoeienis met het project wel zo’n beetje op.

Binnenveld2.jpg

De bijeenkomst in Gaia was bedoeld om de mogelijkheden in kaart te brengen voor verdere WUR-bemoeienis. Studenten doen al sinds jaar en dag excursies en practica vegetatiekunde en hydrologie in het gebied. Maar er is volgens Jansen veel meer uit te halen. De herinrichting van de terreinen biedt volop kansen voor wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de hydrologie.

Om de gewenste typen natuur een kans te geven, wordt de fosfaatrijke bovenlaag afgegraven, legt Jansen uit. Het grondwaterpeil stijgt daardoor kunstmatig. Bovendien wordt de oude Kromme Eem, die parallel aan de Grift loopt, opgegraven. ‘Het is interessant om de waterstromen die dat oplevert in kaart te brengen.’ Ook de ontwikkeling van de vegetatie roept bij een beetje ecoloog al snel ideeën voor experimenten op.

Certificaat
Maar een omvattend plan voor WUR-studie en onderzoek naar de Binnenveldse Hooilanden is er (nog) niet. De inrichting van het terrein gaat komende winter al van start. De 50 hectare die Mooi Binnenveld via de provincie wil verwerven en beheren moet met sponsoring en crowdfunding bij elkaar worden gebracht. Daartoe geeft de stichting certificaten van 1000 euro uit, goed voor 1000 m2 natuur. De gemeente Wageningen heeft afgelopen week toegezegd 50 cent bij te leggen op elke euro die burgers in het project steken.