Student - 11 december 2013

Bindend studieadvies stap dichterbij

tekst:
Linda van der Nat
2

Wageningen Universiteit moet met een bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaars bachelorstudenten komen. Dat vindt de werkgroep Studiesucces, die onlangs met een advies kwam voor de verbetering van studieprestaties.

Nagenoeg alle Nederlandse universiteiten hebben al een BSA ingesteld. Als studenten voor het einde van het eerste en/of tweede jaar onvoldoende punten hebben gehaald, worden ze van de opleiding gestuurd. Wageningen was lange tijd tegen de invoering van een dergelijk advies; studiesucces was de verantwoordelijkheid van de student zelf. Volgens de adviescommissie is die houding niet langer houdbaar. De universiteit heeft in de prestatieafspraken met de overheid namelijk beloofd het studiesucces dermate te vergroten dat 75 procent van de bachelorstudenten binnen vier jaar een diploma heeft. Dat percentage lag in 2012 op 67 procent. Daarbij is het volgens de werkgroep belangrijk dat lakse studenten eerder stoppen met de studie. ‘Dit is belangrijk voor zowel de goede studenten als de docenten, die gefrustreerd raken door slecht presterende studenten.’

Vrij mild

De werkgroep, bestaande uit docenten, opleidingsdirecteuren, studieadviseurs en studenten, adviseert de raad van bestuur vanaf studiejaar 2014-2015 een BSA van 36 punten in te voeren. Daarmee is Wageningen nog vrij mild. In bijvoorbeeld Leiden en Rotterdam is het beleid strenger. Wageningen wil echter kansrijke studenten met een moeizame start de kans bieden in het tweede jaar nog aan te haken.

Een koppeling met een verplichte cursus Studievaardigheden, zoals de universiteit eerder opperde, ziet de werkgroep niet zitten. ‘Het is nog maar de vraag of het gebrek aan studievaardigheden de enige reden is voor studievertraging. Een verkeerde studiekeuze, gebrek aan motivatie of gebrek aan talent kunnen ook oorzaken zijn voor tegenvallende resultaten.’

Een belangrijke voorwaarde voor invoering van een BSA is volgens de werkgroep dat er op tijd naar de student gecommuniceerd wordt dat hij of zij in de gevarenzone zit. De student kan de studieresultaten dan nog verbeteren. Daarnaast moet er een passende oplossing gevonden worden voor bekende struikelvakken. Daar gaat de werkgroep de komende tijd mee aan de slag.

Re:acties 2

 • RolfM

  @VeSte: hoezo minder kansen per jaar om tentamen te doen? De belangrijkste verandering daar is dat de herkansingen (naast tentamenoptie als vak wordt gegeven) in febr. en aug. zijn samengebracht. Er zijn zelfs een aantal vakken waar nu meer herkansingen per jaar mogelijk zijn dan voorheen.

  En de invoering van BSA heeft niets met het (evt) geld voor de prestatieafspraken te maken. We hebben als uni afgesproken hierover een discussie te voeren, niet om dit in te voeren.
  Maar je hebt wel gelijk, voor de invoering BSA moeten de prestatieafspraken niet leidend zijn. Maar een fatsoenlijk en eerlijk BSA is volgens mij ook in het belang van een student. Niemand schiet er wat mee op als iemand pas in het derde jaar er achter komt niet goed te zitten immers.

  Oh ja, en die druk van sociaal leenstelsel en OVrechten is volgens mij weer even van de ketel :-))

  Reageer
 • VeSte

  De studentenraad is al langer bezig met dit topic, maar heeft geen rechten gekregen over het voorstel. Een situatie die niet langer houdbaar is wat betreft lakse studenten en de term langstudeerder is een heel andere aanleiding voor verandering in beleid dan de prestatie afspraken die de universiteit heeft gemaakt met het ministerie. Tevens moet dan ook gezegd worden dat aan deze afspraken een deel van het te ontvangen budget van het ministerie aan verbonden is.
  Maar als we dit zouden zien als een middel om lakse studenten te stimuleren, dan is het zeker niet de eerste stap die op dat gebied is gezet door de universiteit. Denk aan het verminderen van het aantal mogelijkheden per jaar om herkansingen te doen alsmede een strenge regelgeving over het niet komen opdagen bij (her)tentamens. Ook in de landelijke politiek wordt er een steeds grotere druk op de student gezet om het studiesucces te verhogen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van sociaal leenstelsel en de afschaffing van de OV chipkaart, maar ook maatregelen zoals verplichte matchingsactiviteiten voor scholieren, om het percentage studieswitchers te verlagen.
  Deze zaken verhogen al de druk op studenten om de studie snel af te ronden en het effect van deze zaken zou niet vergeten mogen worden bij de beslissing over zo’n ingrijpende beslissing als de eventuele invoering van een BSA. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, er ligt nu alleen nog een advies bij de medezeggenschapsraad.

  Reageer

Re:ageer