Nieuws - 1 januari 1970

Bijverdienregeling ondernemende studenten

De PvdA wil dat studenten met een eigen bedrijf een zelfde bijverdienregeling krijgen als ‘gewone’ studenten. Als die in een kalenderjaar meer dan 10.500 euro bijverdienen moeten ze geld terugbetalen aan de IB-groep, tenzij ze hun studiefinanciering hebben stopgezet zodra de bovengrens in zicht kwam.

Studenten met inkomsten uit hun eigen bedrijf kunnen hun studiefinanciering wel tussentijds stopzetten, maar voor hen telt toch het hele jaarsalaris. Onterecht, vindt PvdA-kamerlid Martijn van Dam. ‘Studenten die hun nek uitsteken om een eigen bedrijf te beginnen worden er flink door benadeeld. Ik vraag me af hoe dat te rijmen is met het streven naar meer ondernemerschap in Nederland. Vandaar dat ik staatssecretaris Rutte om opheldering heb gevraagd.’ Over zijn einddoel laat Van Dam geen misverstand bestaan: ‘Feitelijk vindt de PvdA de hele bijverdienregeling onzin. Het Nederlandse beurzensysteem hoeft van ons niet inkomensafhankelijk te zijn. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer denkt daar helaas anders over.’ / HOP