Nieuws - 4 februari 2010

Bijna fraude

Het is de derde week van ons practicum. Een groep van ongeveer dertig studenten zit in de computerzaal. De resultaten worden uitgewerkt. Ik heb al gezien dat niet elk experiment even goed geslaagd is. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal op een practicum. Vandaag moet er worden gerekend en dat is moeilijker dan je zou verwachten. Hoeveelheden, concentraties of activiteiten blijven lastige zaken. Ik doe mijn best om de verschillen uit te leggen.

IMG_0021.JPG
Een duo van twee spontane meiden heeft leuke resultaten. Samen bespreken we de conclusie die ze aan de hand van hun metingen kunnen trekken. Dat valt niet mee. Eén punt in hun grafiek valt uit de toon en krijgt daardoor een doorslaggevende rol toebedeeld.
'Duidelijke inductie', concluderen ze enthousiast. Geholpen door mijn kennis sputter ik wat tegen. 'Willen jullie op basis van dat ene punt deze conclusie trekken?' 'We vonden drie nogal uiteenlopende waarden en hebben bij de andere groepen gekeken welke het best overeen kwam. Die hebben we gebruikt. Dus dan moet het goed zijn.' Ik zwicht bijna voor hun rotsvaste vertrouwen in de door hun gevonden waarde. 'Als jullie dat vinden, dan neem je dat maar op in je verslag. Ik verwacht natuurlijk wel een duidelijke verklaring.' Er verschijnt nu enige aarzeling op hun gezichten. 'Zullen we die berekening toch nog maar even checken?' Ze wachten mijn antwoord niet af, maar richten zich weer op hun spreadsheet.
Nog geen vijf minuten later word ik er weer bij geroepen. 'We hebben bijna gefraudeerd.' 'Fraude? Dat klinkt heftig.' Ze wijzen op het scherm de verschillende getallen aan. Het blijkt dat ze al hun waarden een cel hebben opgeschoven, waardoor vooral het eerste punt in de grafiek fiks beïnvloed werd. 'Een beetje fraude, omdat we scheef gekeken hebben', zegt de een stralend. 'En nu vinden we wel de verwachte remming.' Ik zie dat de grafiek inderdaad het bekende beeld geeft. 'Mooi, dus nu kunnen jullie wel de juiste conclusie trekken', besluit ik. 'Ja, het was geen fraude, maar gewoon een stomme fout.'