Nieuws - 10 november 2010

Bijna een kwart meer masterstudenten

Grote instroom uit het buitenland bij masters. Bachelorstudies bij VHL en WU ook gegroeid.

6-buitenlandse-studenten.jpg
De Wageningse masteropleidingen groeien dit jaar flink. Méér nog dan de bacheloropleidingen, zo blijkt uit de definitieve instroomcijfers die in oktober bekend zijn gemaakt. Het aantal studenten dat in Wageningen een masteropleiding volgt, stijgt van 640 studenten vorig jaar, naar 794 studenten nu. De grootste masterstudies zijn Food Technology (69 nieuwe studenten), Environmental Sciences (67) en Animal Sciences (65). De kleinste is Biology (2).
De aanwas komt vooral uit het buitenland en is deels verklaarbaar doordat er meer beurzen zijn verstrekt. Zo is het aantal beurzen dat de Netherlands Fellowship Programmes toekent aan studenten uit geselecteerde ontwikkelingslanden opnieuw opgelopen, vertelt Rien Bor, verantwoordelijk voor de werving van buitenlandse studenten buiten Europa. Ook het aantal studenten van over de grens dat geen beroep doet op Nederlands geld is gestegen. Bijvoorbeeld de studenten die op kosten van hun regering een opleiding volgen.
Volgens Bor is Wageningen de laatste jaren vooral populair bij staatsstudiefondsen in onder meer Chili, Saoedi-Arabië, Thailand, Colombia en Kazachstan. Daarnaast zorgt een goed geolied internationaal alumninetwerk van representatives voor een grotere instroom. Bor: 'We hebben het netwerk de afgelopen paar jaar geïntensiveerd. Dat levert onmiddellijk resultaat op. Het aantal Chinese studenten liep een paar jaar terug, maar groeit weer sinds vorig jaar.'
Ook meer bachelorstudenten
De instroom bij de bachelorstudies is met 9,5 procent gegroeid, van 1015 studenten vorig jaar naar 1111 nu. Dierwetenschappen heeft met maar liefst 133 eerstejaars Biologie (125) ingehaald als grootste Wageningse universitaire studie. Voeding en Gezondheid (120) sluit de top drie. De kleinste studie is Economie en Beleid (15).
De instroom bij Van Hall Larenstein (VHL) groeit ook, met 8,5 procent. De Leeuwardse studie Diermanagement piekt met 259 eerstejaars (tegenover 224 vorig jaar). De opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp neemt echter het grootste deel van de groei voor rekening, die is met 175 eerstejaars (zowel voltijd als deeltijd) met bijna 45 procent gegroeid. Tuin- en landschapsinrichting (181) in Velp is ongeveer even groot. De locatie in Wageningen trekt in totaal 151 eerstejaars voor alle opleidingen. De kleinste studie daar is Tropische landbouw met 10 eerstejaars, hetzelfde aantal als Tuin- en akkerbouw in Leeuwarden.