Nieuws - 19 april 2012

Bijenreview blijft overeind

Gebruikte doses in Science-studies ‘niet reëel'.

De recente geruchtmakende bijenstudies in Science veranderen volgens de Wageningse onderzoeker Tjeerd Blacquière niets aan de conclusies van zijn bijenreview. In de twee studies worden neonicotinoiden nadrukkelijk als hoofdverdachte aangewezen voor de wereldwijde sterfte onder bijenvolken. Blacquière (e.a.) concluderen juist dat er geen bewijs is.
In de beide nieuwe publicaties gaat het om veldstudies. In het ene onderzoek bleken hommelvolken na een menu van stuifmeel met imidacloprid beduidend minder te groeien. Ze leverden bovendien nauwelijks nog koninginnen. Een ‘worst case' scenario, volgens Blacquière. Weliswaar met een meetbaar effect, maar niet realistisch genoeg. Blacquière: ‘In de natuur zouden ze ook naar onbedorven bloemen buiten het veld kunnen vliegen.'
In het andere experiment konden bijen die zijn blootgesteld aan nectar met thiamethoxam (een ander neonicotinoide) de weg naar de korf niet meer vinden. Volgens Blacquière gaat het hier niet om reële doses. ‘De hoeveelheid thiamethoxam die de bijen in een keer krijgen is wel achttien keer hoger dan wat ze met nectar binnen zouden krijgen. Dat is zeer dicht bij een dodelijke dosis.' Pas als je bij een tien of twintig keer lagere doses ook zulke negatieve effecten vindt, dan heb je pas echt een punt. Dan zou het wel consequenties hebben voor onze review.' Blacquière maakte de review voor EL&I. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen heeft al laten weten geen gevolgen te verbinden aan de publicaties in Science.