Nieuws - 12 november 2013

Bijenmakelaar is welkom in Wageningen

tekst:
Roelof Kleis

De Nederlandse imkers hebben een bijenmakelaar nodig. Dat zegt het Bijenberaad in het Actieprogramma Bijengezondheid. Wageningen UR wil de makelaar graag in huis hebben.

Dat zegt bijendeskundige Tjeerd Blacquière, die deel uitmaakt van het Bijenberaad.De bijenmakelaar is een van de speerpunten uit het Actieprogramma Bijengezondheid dat het Bijenberaad deze week heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma. ‘Wij vinden het belangrijk dat zo’n makelaar dichtbij het onderzoek staat’, licht Blacquière toe. Het gaat overigens nadrukkelijk om een functionaris die geen deel uitmaakt van Wageningen UR. De bijenmakelaar moet alle bijenkennis beschikbaar maken voor de imkers. Veel van die kennis is verspreid aanwezig en bereikt op dit moment de imkers niet.

Het Bijenberaad pleit verder voor een meerjarig surveillanceprogramma bij imkers. De bedoeling is om bij 150 willekeurig aangewezen bijenhouders langdurig de gezondheid van de bijen, de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de imkerpraktijk in kaart te brengen. Het onderzoek moet aanwijzingen opleveren voor de oorzaken van de bijensterfte in de winter. De producenten van gewasbeschermingsmiddelen zijn in principe bereid de helft van de kosten van de monitoring voor hun rekening te nemen.

Naast monitoring en een kennismakelaar wordt gepleit voor een ‘groene lijst’ met duurzame middelen en maatregelen om gewassen te beschermen. Het Bijenberaad wil bovendien stimuleren dat er meer ecologisch verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen. In het Bijenberaad hebben een groot aantal organisaties zitting die te maken hebben met bijen(gezondheid). De groep is dit voorjaar gevormd om de diverse partijen in bijenland nader tot elkaar te brengen. Wageningen UR was in alle werkgroepen van het beraad vertegenwoordigd.