Nieuws - 3 maart 2015

Bijdragen aan discussie Bussemaker en studenten

Onderwijsminister Jet Bussemaker spreekt op woensdag 4 maart live in de NTR-studio met studenten over de landelijke studentenprotesten. Iedereen kan vragen inzenden voor de minister, die zich vandaag in een brief aan de Tweede Kamer uitsprak over het 'rendementsdenken' en de medezeggenschap bij universiteiten.

In de brief van twaalf pagina's beargumenteert Bussemaker onder meer waarom de prestatieafspraken die met universiteiten zijn gemaakt volgens haar niet vernauwd moeten worden tot 'rendementsdenken'. Ze schrijft bijvoorbeeld: 'Voor mij staat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek centraal; een universiteit is geen bedrijf. Studiesucces is niet hetzelfde als zo snel mogelijk afstuderen. Studenten moeten de ruimte hebben zich breed te ontwikkelen tot kritische en creatieve denkers. Hiervoor zijn goede en studeerbare programma’s nodig.'

Het gesprek met Bussemaker, tussen 19.50 en 20.50 uur, wordt tussen uitgezonden op de site van De Kennis van Nu. Daar staat ook uitgelegd hoe vragen aan haar gesteld kunnen worden.