Nieuws - 28 maart 2002

Bij verstokte rokers slopen sigaretten afweer sneller

Bij verstokte rokers slopen sigaretten afweer sneller

Hoe langer je rookt, des te minder blijft er over van je natuurlijke verdedigingslinie tegen agressieve moleculen. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Leuven en Wageningen.

Hoe langer mensen al rookten, des te lager was de hoeveelheid van de anti-oxidant bilirubine in hun lichaam. Daardoor stijgt de kans op kanker en hart- en vaatziekten en verouderen weefsels sneller.

Dat roken niet gezond is, staat inmiddels als een paal boven water. Hoe groot de bijdrage van dit effect is, dat durft prof. Evert Schouten van de sectie Humane Voeding en Epidemiologie niet te zeggen. "Je moet de lagere bilirubinespiegels zien als een teken dat roken ook de lichaamseigen anti-oxidantverdediging vermindert. Hoe die verdediging precies werkt, is nog niet bekend." Wel denken wetenschappers dat minder bilirubine betekent dat er meer LDL-cholesterol reageert met agressieve zuurstofatomen. De cholesterol wordt daardoor gevaarlijker.

Opvallend was dat de tijd dat iemand al rookte meer zei over de hoeveelheid bilirubine dan het aantal sigaretten dat hij dagelijks rookte. Verder waren de rokers van filtersigaretten er iets minder slecht aan toe dan de rokers van het zware spul.

De verbanden golden vooral voor mannen. Waarschijnlijk komt dat doordat de onderzoekers niet zoveel gegevens van rokende vrouwen tot hun beschikking hadden, en de vrouwen die w?l rookten verhoudingsgewijs jong waren.

Bilirubine komt vrij als het lichaam hemoglobine uit versleten rode bloedcellen afbreekt. De stof is dus zowel een anti-oxidant als een afbraakproduct. In de darm wordt het omgezet in stercoboline, een stof die de vaste ontlasting zijn karakteristieke bruine kleur geeft. | W.K.