Wetenschap - 10 juli 2008

Biggen houden van Bach

- Maakt muziek gelukkig? Het zou kunnen. In elk geval kunnen varkens muziek associëren met een plezierige ervaring, zo blijkt uit onderzoek van universitair docent Francien de Jonge van de in 2005 opgeheven leerstoelgroep Ethologie.
- De Jonge, gedetacheerd bij de Universiteit Utrecht, deed onderzoek naar het biggengeluk bij het horen van cellomuziek van Johann Sebastian Bach of Edward Elgar. The New Scientist pikte vorige week haar onderzoek op, dat binnenkort gepubliceerd wordt in Applied Animal Behaviour Science.
- De onderzoeker gaf een groep biggen een speelkwartier met extra speelruimte in de stal, en liet tegelijkertijd cellomuziek horen. Een controlegroep biggen hoorde wel muziek, maar mocht het speelplein niet op.
- Als de biggen in een andere stal kwamen nadat ze bij hun moeder waren weggehaald, gingen ze bij het horen van de cellomuziek opnieuw spelen, ook al was er geen extra speelruimte. Méér dan de biggen uit de controlegroep. Maar frappant was dat ook de controlegroep duidelijk meer ging spelen als ze de muziek hoorde. De Jonge denkt dat dat te maken heeft met het feit dat de biggen uit de controlegroep tijdens de muziek hun soortgenootjes hebben horen spelen.
- De Jonge deed het onderzoek vanuit de gedachte dat er meer is waaraan een varken behoefte heeft dan een paar vierkante centimeter extra ruimte of een speeltje in de vorm van een ketting of een bal. ‘Spel is heel belangrijk voor de ontwikkeling, dat geldt voor mensen én voor dieren.’
Zij vindt dat je varkens kunt houden, maar dat je er dan wel zoveel mogelijk aan moet doen om hun leven te veraangenamen. Ruimte en eten alleen is niet genoeg. Een varken kan ook genieten van muziek, en zich verheugen op het spel.