Nieuws - 1 januari 1970

Bibliotheek een goede middenmoter

Bibliotheek een goede middenmoter

Bibliotheek een goede middenmoter


Gebruikers van de Bibliotheek van Wageningen UR zijn redelijk tevreden over
de dienstverlening. De bibliotheek neemt in een internationaal
gebruikersonderzoek een plaats in iets boven het gemiddelde. Bibliothecaris
dr Leo Waaijers: ,,De middenmoot is niet zo slecht als je voor de eerste
keer meedoet, bovendien houden we zo nog iets te streven over.’’

De Bibliotheek Wageningen UR heeft dit jaar als enige Nederlandse
bibliotheek meegedaan met een Amerikaanse gebruikersonderzoek: LibQual+.
Hiertoe vulden ruim zevenhonderd gebruikers van de bibliotheek de on line
aangeboden vragenformulieren in. In totaal deden 308 bibliotheken in met
name Noord-Amerika en Canada aan het onderzoek mee.
In de totaalscore van het onderzoek neemt de Wageningse bibliotheek de 144e
plaats in, iets boven het midden.
Uit de resultaten blijkt dat de Wageningse bibliotheekgebruikers vooral
veel belang hechten aan goede elektronische faciliteiten om snel en
zelfstandig informatie te vinden. Ze hechten minder waarde aan de
hoffelijkheid van het personeel en het gebruik van de bibliotheek als werk-
of studeerplek. Dit terwijl de gebruikers de bibliotheek juist de score
‘superieur’ gaven voor items als hoffelijkheid en hulpvaardigheid van het
personeel, het comfort en de stilte in de bibliotheek.
Bibliothecaris Waaijers vindt het vooral belangrijk dat de wensen van de
gebruikers nu op een geordende manier onderzocht zijn. Het versterken van
de elektronische dienstverlening ziet hij zelf ook al enige jaren als een
belangrijke prioriteit. ,,We hebben ook al veel elektronische diensten
beschikbaar. We gaan nu uitzoeken of de gebruikers die diensten niet kennen
of dat ze ze wel vinden, maar er niet tevreden over zijn’’, aldus Waaijers.
Hij hoopt dit najaar zijn collega-bibliothecarissen van
universiteitsbibliotheken ervan te overtuigen ook deel te nemen aan het
gebruikersonderzoek, zodat in de toekomst ook vergelijkingen binnen
Nederland mogelijk worden. | G.v.M.