Nieuws - 9 september 2014

Bezwaren tegen bouw Incubator

tekst:
Roelof Kleis

De bouw van de Incubator annex Technohal en bedrijfsverzamelgebouw op de campus staat mogelijk op de tocht. Ondernemers van het Agro Business Park maken bezwaar tegen de bouw.

Het gaat om de eigenaar en gebruikers van de bestaande incubator op het ABP. Volgens directeur Bert Tournois van Holland Food Ventures, initiatiefnemer van het protest, is er genoeg ruimte voor nieuwe en startende bedrijven op het ABP en elders in de regio. Er is nu al leegstand op het ABP. Nieuwbouw op de campus maakt de aantrekkelijkheid van het ABP volgens Tournois minder.

De plannen van Wageningen UR doorkruisen bovendien de uitbreidingsplannen die Tournois zelf heeft met zijn incubator op het ABP. Tournois vindt dat de effecten van nieuwbouw op de campus beter in kaart gebracht moeten worden. ‘Zeker gezien het feit dat veel subsidie nodig is om het plan haalbaar te maken’, schrijft hij in een reactie op het ontwerpbestemmingsplan voor de incubator op de campus. ‘Wij willen zeer nadelige effecten voorkomen op bedrijven en private investeringen die het zonder deze subsidie moeten doen.’

Het is niet onze bedoeling om het ABP te kannibaliseren
Petra Caessens

Tournois doelt daarmee op de drie miljoen subsidie die de provincie Gelderland steekt in de ontwikkeling van de incubator op de campus. Die subsidie is cruciaal voor de haalbaarheid van het plan. Voorwaarde voor de steun is dat de bouw nog dit jaar van start gaat. Tijd voor vertraging is er daardoor niet. Campusmanager Petra Caessens zegt dat het nog niet zover is. ‘Dit is een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente moet die nu eerst weerleggen. Als het daarna echt tot een bezwaar komt op het bestemmingsplan kan dat vertraging opleveren. Dan zullen we in overleg moeten met de provincie of en hoe de subsidie overeind blijft.’

Caessens is het overigens niet eens met de kritiek van Tournois en diens collega’s. Volgens Caessens bijten de plannen op de campus en het ABP elkaar helemaal niet. ‘Wij richten ons op een andere categorie bedrijven. Wij zoeken partijen die juist meerwaarde zien in directe samenwerking met de campus en het gebruik van de aanwezige onderzoeksfaciliteiten. Het is niet onze bedoeling om het ABP te kannibaliseren.’ Volgens Caessens zijn de doelgroepen voor beide incubatoren complementair, wat goed is voor de acquisitie van bedrijven naar de regio als geheel.