Nieuws - 23 oktober 2008

Bezuyen nieuwe voorzitter MR hogeschool

Hans Bezuyen, docent bij de opleiding Milieukunde in Leeuwarden, wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenschap­pelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein.
Bezuyen zal werken aan de verdere integratie van de twee afzonderlijke medezeggenschapsraden van Van Hall en Larenstein. Algemeen directeur van VHL Ellen Marks heeft al te kennen gegeven dat ze niet langer met de afzonderlijke raden zal vergaderen, maar in lijn met de fusiegedachte uitsluitend zaken wil doen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Net als zijn voorganger Ad Bot is Bezuyen voorstander van verregaande integratie. ‘Gevoelsmatig liggen er nog allerlei hobbels, maar het proces is al zover gevorderd dat opsplitsing niet langer aan de orde is. De fusie komt er, op lange of korte termijn.’ Ad Bot was ook voorzitter van de medezeggenschapsraad van Larenstein, van Velp en Wageningen. Dennis de Jager, docent ruimtelijke ordening in Velp, volgt Ad Bot in die functie op.
Vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zullen twee medewerkers en vier studenten zitting nemen in het 24-koppige Centraal Medezeggenschap Orgaan (CMO) van Wageningen UR. Bezuyen verwacht dat het lastig wordt om de studentenafvaardiging te bemannen. ‘In tegenstelling tot de universiteitsstudenten krijgen onze studenten geen vrijstelling en bijbehorende bestuursbeurs. Zij zullen het naast hun studie moeten doen; de hogeschooldirectie hikt tegen de kosten aan. Willen we echter een serieuze vertegenwoordiging, dan moet dat worden geregeld.’
Officieel kiest de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Bezuyen pas op de eerstvolgende bijeenkomst, op 29 oktober. Maar de medezeggenschapsraad van VHL Velp heeft al aangegeven geen tegenkandidaat voor te dragen, en ook in Wageningen en Leeuwarden is er niemand die het voorzitterschap van Bezuyen betwist. Daarmee is zijn benoeming een formaliteit.