Nieuws - 21 juni 2016

Bezuinigingsoptie: korting op DLO

tekst:
Albert Sikkema

Het collegegeld kan in tien jaar tijd worden verdubbeld en de uitgaven voor DLO en andere onderzoeksinstituten kunnen met zo’n 20 procent omlaag. Dat zijn enkele bezuinigingsopties van het ministerie van Financiën voor een nieuw kabinet. De lijst met besparingen lekte uit naar de Volkskrant.

Het ministerie van Economische Zaken kan besparen op de uitgaven aan DLO (13 miljoen) en aan de andere instituten voor toegepast onderzoek (27 miljoen). Deze kortingen, ongeveer 20 procent van het budget voor beleidsonderzoek, komen bovenop eerdere kortingen van 20 procent. Verder kunnen allerlei toeslagen, zoals de TKI-toeslag voor innovatief onderzoek, worden versoberd. De nationale subsidieregeling voor de cofinanciering van EU-onderzoek kan worden beëindigd. En ‘herprioritering binnen het agroterrein’, waarbij er alleen nog subsidies zijn voor duurzame landbouw, levert het ministerie zo’n 120 miljoen euro op.

Het ministerie van Onderwijs kan geld besparen door de algemene bijdrage aan de universiteiten te verlagen. Dat levert zo’n 270 miljoen op. Ook kan het collegegeld worden verhoogd met 200 euro per jaar gedurende de komende 10 jaar – een uiteindelijke verhoging van 2000 euro. Dat levert het onderwijsministerie 700 miljoen tot een miljard euro op. Andere opties zijn het afschaffen van de ov-studentenkaart (800 miljoen) en een korting op het wetenschappelijk onderzoek.

Het ministerie van Financiën maakt elke vier jaar een lijst met besparingsopties. Die zegt niets over de wenselijkheid van de maatregelen, benadrukt het ministerie.