Nieuws - 1 januari 1970

Bezuinigingen studieverenigingen van de baan

Bezuinigingen studieverenigingen van de baan

Bezuinigingen studieverenigingen van de baan


Studieverenigingen en studentenorganisaties krijgen volgend jaar samen
vijfduizend euro meer te besteden. Dat blijkt uit de Begroting
Studentenvoorzieningen 2004, die op maandag 15 december door de
studentenraad werd goedgekeurd. In de conceptbegroting werd nog gesproken
over een bezuiniging van dertig procent voor studieverenigingen.

Het budget voor de studieverenigingen wordt beheerd door een commissie van
studenten; de Commissie Aanvraag Subsidies. Het budget in 2003 bestond uit
57 duizend euro. De voorgenomen bezuiniging van dertig procent zou
neerkomen op een afname van het budget voor subsidies aan
studentenorganisaties met 17 duizend euro. De studentenraad had aangegeven
niet in te stemmen met de begroting als studieverenigingen gekort zouden
worden.
Uit de Begroting Studentenvoorzieningen 2004 blijkt dat de Commissie
Algemene Introductiedagen (CAID) volgend jaar 15 duizend euro meer te
besteden heeft dan vorig jaar. Volgens de commissie is dit geld nodig
vanwege het wegvallen van de subsidie van hogeschool Diedenoort en het
groeiend aantal buitenlandse studenten dat deelneemt aan de
introductiedagen.
Voor de netwerkaansluitingen van studenten wordt volgend jaar achtduizend
euro minder uitgetrokken dan dit jaar. Volgens Jacob Beeuwkes van de
Christen Studenten Fractie van de studentenraad is dat geen probleem. ,,Het
is het potje waaruit de kabelaansluitingen van studentenhuizen en
medewerkers thuis betaald worden. De contracten voor deze aansluitingen met
telecombedrijf Priority Telecom lopen eind dit jaar af. Het restant van dat
potje gaat dan naar subsidies voor aansluitkosten die studentenhuizen voor
ADSL of kabel moeten maken’’, aldus Beeuwkes. | G.V.H.