Nieuws - 23 februari 2012

'Bezuiniging' DLO kan nog alle kanten op

Met nieuwe overheidsbezuinigingen in het verschiet, regent het onheilsboodschappen over wetenschap en innovatie. Het Rathenau Instituut rekende ons eerder deze maand voor dat de overheid in vier jaar tijd 400 miljoen op onderzoek bezuinigt, waaronder 50 miljoen op DLO.

Impliciete boodschap: de weten­schap heeft al genoeg ingeleverd. Maar heeft het Rathenau Instituut in haar ijver de zaak overdreven? De Wageningse raad van bestuur reageerde in elk geval gepikeerd op een bericht hierover in Resource. Volgens de woordvoerder is een bezuiniging van 50 miljoen op DLO 'onzin'.
Hoe zit het dan wel? In grote lijnen bezuinigt het kabinet inderdaad 700 miljoen op onderzoek. Vooral het opheffen van het FES (aardgasbaten), dat jaarlijks 500 miljoen aan technologische topinstituten uitkeerde, hakt er in. Maar vertaling van die cijfers naar Wageningse onderdelen is uitermate lastig. Op papier was de FES-subsidie goed voor zo'n 100 arbeidsplaatsen bij Groene Genetica en 75 plaatsen bij Wetsus, becijferde de VSNU vorig jaar, maar vermoedelijk krijgen die topinstituten hun geld voortaan van een topsector. Dat weten we omstreeks 1 april.
Wat een rekensom ook lastig maakt, is dat er minder rijksbudget is voor DLO. Het ministerie steekt 50 miljoen per jaar in meerjarige onderzoeksprogramma's van DLO, maar vanaf 1 april loopt dat bedrag via de topsectoren, waarbij DLO concurreert met andere kennisinstellingen. Dan moet dus blijken of de DLO-aanvragen sterk genoeg zijn en kunnen de business units in Wageningen de winst- en verliesrekening opmaken. Daarnaast hebben de beleidsdirecties van het ministerie geld beschikbaar voor extra onderzoeksprojecten. Dat budget is gehalveerd van 100 miljoen naar 50 miljoen. DLO ontving vorig jaar nog 15 miljoen uit dit potje. Betekent de halvering dat DLO dit jaar minder krijgt? We weten het niet, dat hangt af van de prioriteiten bij EL&I. Dit jaar bijvoorbeeld krijgt het CVI geld uit dit potje, in verband met onderzoek naar het Schmallenbergvirus. Elk jaar is dat anders.
De belangrijkste dreiging op dit moment lijkt het opheffen van de productschappen. Die besteden jaarlijks zo'n 15 miljoen euro aan Wagenings onderzoek ten behoeve van boeren en tuinders. De productschappen willen een deel van de innovatiecontracten in de topsectoren Agrofood en Tuinbouw financieren. Als ze worden opgeheven, valt dit onderzoek vermoedelijk weg. Maar ook daarover is het laatste woord niet gezegd.  Albert Sikkema