Nieuws - 13 oktober 2011

Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking?

Stelling: Het is terecht dat er nu wordt bezuinigd op ontwikkelings­samenwerking. We kunnen het geld wel beter besteden.

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Jillis: Niet alleen in deze tijden van economische malaise is het goed dat er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking; er zou überhaupt geen cent meer moeten worden besteed volgens de klassieke ontwikkelingshulpmethode. Deze methode - girootje 555, zakken eten en geld sturen en dan na drie maanden weer opnieuw beginnen - helpt deze landen geen centimeter verder.
Ten eerste leren deze landen nooit eens op eigen benen te staan. En dat dat wel degelijk kan, wordt bewezen door ondernemende types in bijvoorbeeld Kenia die het wél lukt om voedsel in overvloed te produceren. Ten tweede worden hulpgoederen vaak geconfisqueerd door rebellen    - in Somalië door die gezellige, islamitische Al-Shabaab - om vervolgens de bevolking mee te chanteren. En toch wordt er nog geld aan verkwist. Zowel door de overheid als door particulieren. Laatstgenoemden moeten het zelf weten als ze terrorisme en afhankelijkheid in al hun naïviteit steunen, maar van het Rijk verwacht ik wat anders.

REACTIE MARLIES: Er zijn, in plaats van alleen geld en eten sturen, ook projecten die inzet van de bevolking vragen en dus bijdragen aan zelfredzaamheid. In feite zeg je: SOMMIGE soorten hulp zijn niet effectief en het geld KAN in verkeerde handen komen, dus er moet maar helemaal niets gebeuren. Vind je dat niet een beetje kortzichtig?

Marlies: Ook al gaat het hier zeker economisch minder, we zijn nog altijd één van de rijkste landen ter wereld. En het overgrote deel van de bevolking hoeft zich geen zorgen te maken om de primaire levensbehoeften. Voor een deel van de wereldbevolking zijn deze behoeften echter niet vanzelfsprekend. Het lijkt mij logisch om, als er bezuinigd moet worden, de meest kwetsbare groepen te ontzien. Natuurlijk moet het geld goed besteed worden; in het verleden is gebleken dat lang niet alles effectief is. Kennis over hoe andere samenlevingen precies in elkaar zitten, is volgens mij cruciaal om te bepalen wat voor hulp echt effect heeft.
Kortom, wees kritisch over ontwikkelingssamenwerking, maar bezuinig er niet op. Het gaat namelijk over mensen die het aanzienlijk slechter hebben dan wij Nederlanders.

REACTIE JILLIS
: Dat Nederland een rijk land is, komt door onze cultuur en instelling waarbij zelfredzaamheid, handelsgeest en ondernemerschap centraal staan. Kort gezegd: wij pakken zaken gewoon beter aan dan de ontwikkelingslanden. In elk geval heeft Afrika er totaal geen baat bij als wij ze blijven pamperen. Het wordt tijd dat ook zij zelfredzaam worden.