Nieuws - 15 februari 2007

Bezuinigen op financiële steun studenten?

De raad van bestuur houdt dit jaar de Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) tegen het licht. Als studenten door bestuurswerk of topsport vertraging oplopen, kunnen ze een beroep doen op deze regeling. Vooruitlopend op mogelijke wijzigingen hield de studentenraad op dinsdag 13 februari een debat over het onderwerp. Wat vinden de betrokkenen?

103_opinie_0.jpg
Sabine van Ruijven, student en bestuurslid van studentenvereniging KSV St. Franciscus Xaverius
‘We zijn hartstikke blij met de FOS. De regeling helpt mensen om zich naast hun studie te ontwikkelen. En voor ons is het toereikend. Afgelopen jaar zijn we wel iets gekort. Enkele commissies kregen voor een of twee personen geen FOS meer. De rest moet dan harder werken. Dan zie je wel dat de kwaliteit iets daalt.
Ik ben bang voor bezuinigingen. Ik hoop vooral dat ze de prioriteiten op de juiste plek leggen, zeker als je weet dat bijna de helft van de Wageningse studenten lid is van een vereniging. Dat er zoveel actieve studenten zijn maakt Wageningen tot wat het is. De universiteit vindt bestuurswerk ook een toegevoegde waarde voor studenten. Een kleine universiteit moet zuinig zijn op haar studenten.
De studentenraad moet veel te zeggen hebben over de regeling. Zij hebben zicht op het studentenleven en zijn onze vertegenwoordigers. En de rector moet ook voor ons open staan.
Met minder FOS weet ik nog niet of ik een jaar voltijds bestuur had willen doen. Net als andere studenten zit ik al krap.’

Anne van Zon, student en bestuurslid van Integrand Wageningen[img]
‘De universiteit bezuinigt op alles. Wij hebben dit jaar ook minder FOS toegekend gekregen. Als dit doorzet zullen minder studenten bereid zijn een bestuursfunctie te vervullen. Het is nog niet duidelijk hoeveel maanden ik krijg. Ik hoop zes maanden; dat zou ook reëel zijn. We draaien twee halve dagen kantoordienst voor de studentenbemiddeling, hebben ’s avonds verplichtingen, en moeten daarnaast ook onze eigen bestuurstaken doen. Je bent al gauw twee hele dagen kwijt, en dan doe je hier en daar ook nog eens een uurtje. Dan houd je snel minder tijd over voor je studie.
Als ik niks vergoed had gekregen, weet ik nog niet of ik het had gedaan. Bestuurswerk is een leuke uitdaging. De FOS helpt om het te gaan doen.
Uit het contact met andere afdelingen van Integrand in het land blijkt dat er steden zijn waar studenten meer FOS toegekend krijgen voor hun uren bestuurswerk. Ik verwacht wel veranderingen, maar ik vraag me af of we er blij mee zullen zijn.’

Rieneke Terink, student en zwemkampioen[img]
‘Ik vind het heel fijn dat de topsportregeling überhaupt bestaat. Zonder extra financiën zou ik almaar meer schulden krijgen, omdat ik wil sporten én studeren. Voor een baantje ernaast heb ik geen tijd. Door de regeling krijg ik na mijn vijf jaar studiefinanciering als het ware nog een jaar extra. In praktijk is dat echter niet genoeg om geen schulden op te lopen. De studiefinanciering is eigenlijk al te laag, want je moet er echt wel naast werken om rond te kunnen komen, en de FOS is niet hoger. Daarnaast verwacht ik dat de studie-uitloop van een topsporter meer is dan een jaar, dus eigenlijk is het te weinig. Maar goed. Alle beetjes helpen, hoewel de ondersteuning dus best mag worden uitgebreid. Het is toch ook een mooi visitekaartje voor de universiteit dat er topsporters studeren? Kunnen ze de studenten niet sponsoren? Door prestaties te belonen bijvoorbeeld?
De universiteit zou ook meer zelfstudie toe kunnen staan. Als ik vakken op zelfstudie had mogen doen, had ik minder vertraging opgelopen. En dan had ik ook minder collegegeld hoeven betalen.’

Evan Spruijt, student en voorzitter van volleybalvereniging WaHo[img]
‘Bij mijn eerste bestuursfunctie bij studievereniging Alchimica was de FOS net dát duwtje dat ik nodig had. Bij mijn bestuursjaar bij WaHo speelde dat veel minder. WaHo heeft vijf bestuursleden nodig om ruim honderd leden competitie te kunnen laten spelen. Zonder ondersteuning hadden we er één of twee, en zouden onze leden niet meer zo intensief kunnen volleyballen als nu.
De huidige regeling lijkt me prima. Studenten hebben een compensatie nodig voor de studievertraging die ze oplopen als ze actief worden bij een vereniging. Meer examenmogelijkheden bieden helpt niet, omdat het ontbreekt aan tijd om vakken te volgen en te leren. Studiepunten geven voor de ervaring die je opdoet zou de kwaliteit van je studie kunnen schaden.
Bezuinigingen op de FOS maken Wageningen als studentenstad minder aantrekkelijk. Studie-, studenten- en sportverenigingen bepalen immers tijdens voorlichtingsdagen, meeloopdagen en de AID grotendeels het beeld van Wageningen. Ondertussen worden studenten steeds meer gemotiveerd om te presteren. Bezuinigen op de FOS zorgen dat studenten er steeds minder voor kiezen actief te worden binnen een vereniging. In studentensteden als Enschede en Groningen met een ruime ondersteuning merk je dat dit zorgt voor actieve studenten en een actievere en leukere studentenstad en universiteit. De universiteit kan beter goed zoeken naar andere bezuinigingen, want hiermee bijt ze in haar eigen been.’

Frans Zoon, decaan Wageningen Universiteit[img]
‘De FOS is voor verenigingen heel belangrijk. Er zijn zes- tot zevenhonderd aanvragen per jaar, voor een maand tot een jaar ondersteuning per persoon. Sommige clubjes kunnen niet draaien zonder vergoeding omdat ze dan de mensen niet vinden. Het uitgebreide verenigingsleven bevordert het welbevinden van studenten en trekt mensen naar Wageningen. Onze voorzieningen zijn relatief goed, zo blijkt ook uit de contacten die ik met decanen in het land heb. Of de FOS omlaag kan is moeilijk te beoordelen. Als je meer werk doet dan er vergoeding tegenover staat moet je als student prioriteiten gaan stellen, en niet iedereen is daar even goed in.
De topsportbeurs is voor een enkeling misschien niet goed genoeg. De vakkenkeuze is hier vrij flexibel, en op zich is het maximum van een jaar extra studiefinanciering redelijk fors. Maar sommige topsporters lopen tegen de grenzen van hun dagindeling aan. Met een nog betere regeling zou de universiteit zich wel meer kunnen profileren.
Bestuurswerk is goed voor je ontwikkeling, ongeacht de compensatie. Voor het idee om studiepunten te geven voor bestuurswerk valt wel wat te zeggen. Misschien is het voor de kleine aanvragen wel interessant, of met een maximum van zes studiepunten, gelijk aan een maand. De administratie die hiermee gepaard gaat moet wel binnen de perken blijven. Als we de procedures niet lichter maken lopen we vast.’