Nieuws - 1 januari 1970

Bewoners sterflats niet blij met busbaan

Studenten uit de sterflats langs de Nijenoordallee in Wageningen zijn niet blij met de komst van een busbaan over de Born. Zij vrezen dat ze straks veel verder moeten lopen om bij een bushalte te komen. En ook de Vlinderstichting is ongerust. De geplande busroute gaat dwars door het leefgebied van de bedreigde sleedoornpage.

De Wageningse gemeenteraad heeft maandag 14 november ingestemd met de aanleg van een busbaan over de Born. Wageningen UR, die op het terrein een centrale campus realiseert, neemt een kwart van de kosten voor zijn rekening: 1,9 miljoen euro, deels betaald in grond waarop de baan kan worden aangelegd.
De gemeente zelf is apetrots met de busbaan die deel uitmaakt de Ruggengraat, de verkeersader die het campusterrein moet gaan verbinden met het centrum van Wageningen. In haar persbericht spreekt de gemeente over ‘het visitekaartje van de universiteitsstad’. De Ruggengraat wordt ‘een fraaie route in een groene en binnenstedelijke setting, over een energieke maar lommerrijke campus, langs architectonische hoogstandjes en met moderne verkeerstechnische concepten.’
Met die architectonische hoogstandjes worden ongetwijfeld het nieuwe Atlas- en Forumgebouw bedoeld en niet de sterflats waarin een groot deel van de Wageningse studenten huist. Bewoners van deze sterflats winden zich op een discussieforum van studentenwebsite WESP behoorlijk op over de busbaan. Het verdwijnen van de huidige lijn 86 dat met de aanleg gepaard gaat, betekent voor bewoners van Dijkgraaf, Bornsesteeg en Hoevestein waarschijnlijk dat ze verder moeten gaan lopen naar de bushalte.
Ook maakt een aantal studenten zich zorgen over geluidsoverlast en de gevolgen voor een zeldzame vlindersoort. De busbaan is namelijk vlak achter de sterflat Bornstesteeg gepland. Daar doorkruist de baan het parkje de Blauwe bergen, juist op de plaats waar zich een grote populatie sleedoornpages bevindt, zo leert navraag bij de Vlinderstichting. Deze ‘honkvaste’ vlinder komt in Nederland maar op een beperkt aantal plaatsen voor en staat op de Rode lijst van bedreigde soorten.
Henk de Vries van de Vlinderstichting: ‘Als ik het kaartje zo bekijk dan lijkt het alsof de busbaan dwars over de sleedoornpagepopulatie gaat. Dat zou jammer zijn, want het is een heel bijzondere soort die in Nederland niet zo heel veel voorkomt. Hier in de omgeving is het de belangrijkste plek waar we deze vlinder tegenkomen.’ De Vlinderstichting heeft de gemeente enkele maanden geleden al per brief op de hoogte gebracht van de situatie, maar daarop nog geen reactie ontvangen.
Volgens de huidige planning wordt de busbaan nog volgend jaar aangelegd. / JH