Nieuws - 1 januari 1970

Bewoners LA13 stellen zich voor

Aan de buitenkant is het niet te zien, maar op de hoek van de Lawickse Allee en de Costerweg bruist het van ondernemingszin, cultuur en kritische actie. In korte tijd hebben vele studentenorganisaties zich gevestigd in LA13. Vorige week presenteerden zij zich samen als het ‘Centrum voor cultuur en academische vorming’. Maar wie zitten er eigenlijk in de kantoorruimtes die volhangen met filmaffiches, Loesje-posters en aankondigingen van debatten?

Aiesec
‘Het zijn de succesweken!’ Op advies van hun mental coach sieren A4-tjes met deze opzwepende tekst het kantoor van Aiesec. Het tussenresultaat is te zien op een groot, volgeschreven whiteboard: een lijst met de behaalde successen, van een bescheiden bedrijfsgesprek tot een binnengehaalde stageplek.
Aiesec is een internationale studentenorganisatie, met vestigingen in 95 landen. De organisatie is opgericht na de Tweede Wereldoorlog door studenten uit West-Europa. Door studenten wereldwijd ervaringen op te laten doen met andere culturen zou er meer wederzijds begrip ontstaan voor elkaars cultuur. De uitwisselingen gaan via stageplekken bij bedrijven in het buitenland. Als tropenstudent met dreads zal het lastig zijn een plaats te vinden. Vooral managementgerichte studenten in pak passen bij de bedrijven die Aiesec aanschrijft.
www.aiesec.nl

Boerengroep
‘Van boer tot boer hoef je niet zoveel te praten’, aldus Loesje op een poster aan de muur. Terwijl de universiteit probeert van het landbouwimago af te komen, strijdt de Stichting Boerengroep voor de boer in praktijk. Via nieuwsbrieven, lezingen en excursies informeert zij studenten al meer dan dertig jaar over praktische problemen in de landbouw. Het doel: een brug slaan tussen landbouwpraktijk en landbouwstudies. Naast saaie lezingen en debatten is er het Inspringtheater. Op uitnodiging van landelijke agrarische ondernemingen zet die belangenconflicten tussen verschillende partijen neer op het podium. Na een scène daagt het gezelschap het publiek uit te reageren door een rol over te nemen, om hen zo zelf te laten zoeken naar oplossingen voor conflicten uit de boerenpraktijk.
Onder het motto ‘weinig theorie, veel praktijk’ organiseert de Boerengroep verder praktijkcursussen voor vaardigheden uit het dagelijkse leven van de boer. Wie wil er nou geen trekker leren rijden?
www.boerengroep.nl

Integrand
Hun flitsende magazine bevat artikelen over de veertig lastigste sollicitatievragen, stages bij multinationals en kledingvoorschriften op kantoor. Het is duidelijk: Integrand richt zich op het ‘bevorderen van de bedrijfsvaardigheden van academische studenten’. Zoek je een stage bij bedrijven als KPN of Unilever? Schrijf je dan bij hen in. Deze landelijke non-profitorganisatie bemiddelt tussen bedrijven en studenten. Het doel is studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met het bedrijfsleven.
www.integrand.nl

ISS
Ben je het even zat geen euro betaald te krijgen voor al je inzet? Maar wil je wel graag een andere kant zien van de universiteit? Klop dan even aan bij ISS. Dit schoonmaakbedrijf boent alle gebouwen van de universiteit schoon.

Movie W
Veel oud-studenten kregen hier practicumlessen over mineralen, bodems en stenen. In plaats van bodemprofielen hangt er nu een wit doek aan de muur. Vorig jaar noemde cinema.nl, een gezamenlijk project van de VPRO en de Volkskrant, de omgetoverde practicumruimte zelfs de mooiste filmzaal van Nederland. Door de lage beoordeling van de foyer eindigde het filmhuis echter onderaan de ranglijst van filmhuizen.
Ruim twintig vrijwilligers en drie vaste parttime medewerkers houden Movie W draaiende. Zes dagen per week vertonen ze een selectie van de beste cultfilms. Verder organiseren ze ieder jaar ‘Blik op film’, waarbij bekende en minder bekende mensen uit de filmwereld komen vertellen over hun werk, en het filmfestival MovieWeekend.
www.movie-w.nl

Otherwise
‘Dialogue for Development’ is de leidraad voor Stichting Otherwise. Deze kleine NGO dient als platform om kennis vanuit de maatschappij en de wetenschap te delen met ontwikkelingsorganisaties en andere geïnteresseerden. Zo wil Otherwise een bijdrage leveren aan de bewustwording en discussie over duurzame ontwikkeling.
Tegelijkertijd richt Otherwise zich op studenten en onderwijs. Lezingen, excursies en documentaires rond specifieke ontwikkelingsthema’s als toegang tot natuurlijke hulpbronnen, migratie en mensenrechten, hebben als doel studenten te stimuleren een kritische mening te vormen. Daarnaast geeft Otherwise aanvullingen en kritiek op onderwijs en onderzoek van Wageningen UR.
www.stichting-otherwise.nl

RUW
Nog een zogenoemd ‘kritisch studentenorgaan’ is Stichting Ruraal Wageningen (RUW). Met de gedachte dat kennis niet alleen uit boeken komt, organiseert RUW lezingen, debatten en excursies om studenten te betrekken bij de praktijk van het landelijk gebied. Aan de muur hangen nog posters met Europe XL, het thema van vorig jaar over de gevolgen voor de landbouw van de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU. Dit jaar is het thema ‘biomassa energie’. Verspreid over de tafels liggen folders voor aankomende debatten over de rol van overheid en landbouw hierin. Door studenten extra informatie en achtergrond te geven over de onderwerpen probeert RUW een kritische houding te stimuleren. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van de kloof tussen beleidsmakers en de mensen in de praktijk.
www.stichtingruw.nl

StOC
Heb jij dat ene idee waarmee je de markt gaat veroveren? Of heb je altijd al een eigen bedrijf willen beginnen? Dan is het goed even bij het Studenten Ondernemers Centrum (StOC) binnen te lopen. Het StOC geeft individueel advies, maar organiseert ook excursies, lezingen en workshops over praktische problemen waar startende ondernemers tegenaan kunnen lopen.
www2.wur.nl/stoc

Studentenfracties
Het onderwijs kan altijd beter, vindt de Studentenraad, het medezeggenschapsorgaan van Wageningen Universiteit dat opkomt voor de studentenbelangen. De raad kent drie fracties. De Verenigde Studentenraadsfractie (VeSte) en Christen Studenten Fractie (CSF) zijn gevestigd in LA13. De derde, de Progressieve Studenten Fractie (PSF) zit met studentenvakbond WSO in het Ariongebouw op de Niemeijerstraat.
CSF maakt zich sterk voor goed onderwijs en bijbehorende faciliteiten. VeSte komt vooral op voor voorzieningen voor studenten die naast hun studie actief zijn binnen een vereniging. PSF heeft als speerpunten onderwijskwaliteit en internationalisering. De verkiezingen, die jaarlijks rond mei plaatshebben, gaan dit jaar niet door wegens gebrek aan kandidaten.
www.wu.nl/sr

Studium Generale
Studium Generale Wageningen (SG) was lange tijd de enige bewoner. Met de verzameling van studentenorganisaties in LA13 ging een wens in vervulling. De organisatie van SG zit verspreid door het gebouw, maar gebruikt voor haar activiteiten meestal de grote zaal. Actuele wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s komen aan bod tijdens de lezingen, discussies, cursussen en tentoonstellingen.
Theater ’t Hemeltje is onderdeel van SG. De vrijwilligers van ’t Hemeltje ‘maken theater zonder zelf te spelen’. Zij verzorgen alles wat amateurtoneelgezelschappen nodig hebben, zoals PR, bardiensten, kassa, en een podium. Dit staat overigens niet in LA13, maar in de Wilde Wereld in de Burgtstraat.
www2.wau.nl/sg
www2.wau.nl/hemeltje

Laurien Holtjer