Nieuws - 31 mei 2007

Bewonderenswaardig

‘Gezellig druk hier’, zegt Frans Kok als hij de werkkamer van Martin Kropff binnenloopt. ‘Staande receptie.’
‘Wij kwamen eens langs’, zegt onderwijspaus Pim Brascamp.
‘Net als jij’, zegt Viola Peulen, hoofd communicatie.
‘Martin is plotseling weggeroepen’, zegt Tijs Breukink, gezeten achter Kropffs bureau. ‘Op Plant Research is, ehm, een arabidopsis ernstig ziek geworden.’
‘Wat een verdrietig nieuws op zo’n mooie dag’, zegt Kok. ‘Net nu het aantal studentenaanmeldingen tot spectaculaire hoogten is gestegen.’
Peulen knikt. ‘En dat allemaal dankzij onze nieuwe website en onze flitsende campagne’, zegt ze. ‘Waarvoor best wel wat meer geld op tafel mag komen.’
‘En dankzij onze vooraanstaande plaats in de Keuzegids Hogeronderwijs’, zegt Brascamp. ‘Je vraagt je af hoe wij het voor elkaar krijgen, met zo’n krappe financiering.’
Brascamp en Peulen kijken afwachtend naar Kok. Die haalt met een joyeus gebaar een olieverfschilderijtje vanonder zijn toga tevoorschijn. Een stilleven.
‘Ik heb bewondering voor de manier waarop jullie proberen dit succes op te eisen’, zegt Kok. ‘Dat getuigt van karakter. Een hopeloze zaak, en dan toch nog zo je best doen. Bewonderenswaardig.’
‘Nare man’, zegt Peulen.
‘Maar anders dan jullie kom ik niet om iets te nemen, maar om iets te geven. Zo ben ik nu eenmaal.’
‘Geloof het zelf’, schampert Brascamp.
‘Wat lelijk geschilderd’, constateert Peulen.
‘Met een heleboel kroketten’, zegt Brascamp.
‘Met honderdtwintig kroketten’, preciseert Kok. ‘Eentje voor elke nieuwe student die zich aan onze bloeiende doch financieel noodlijdende leerstoelgroep gaat verdiepen in de relatie tussen voeding en gezondheid. Om Martin op te beuren. Zijn eigen studierichting heeft jammer genoeg tot dusverre een luttele tien kroketjes mogen aantrekken.’
Een diepe stilte valt. Brascamp zwijgt. Peulen zwijgt.
Kok, triomfantelijk grijnzend, zwijgt eveneens.
Breukink schraapt zijn keel en gaat verzitten. Van onder het bureau klinkt gerommel.
‘Zijn ze weg?’, fluistert Kropff.