Nieuws - 1 januari 1970

Bewijslast omdraaien

Bewijslast omdraaien

Bewijslast omdraaien

De korting op de varkensrechten door minister Van Aartsen komt dit jaar te vervallen, denkt de Wageningse socioloog dr ir Jaap Frouws. Als die niet sneuvelt door de rechter, dan door ontduiking. Daarmee is de overheid terug bij af bij het terugdringen van het fosfaatoverschot in de landbouw. Want ook het mestadministratiesysteem Minas is fraudegevoelig. Hoe duurder het wordt om mest af te zetten, hoe aantrekkelijker het wordt voor boeren om te knoeien.

Het alternatief? Frouws wil een eenvoudige, robuuste milieuwetgeving die makkelijk te controleren is. Een boer mag varkens fokken als hij grond heeft om de mest af te zetten. Heeft ie geen grond, dan moet ie de stal slopen. Da's keihard, maar de boer kan sloop voorkomen al ie zijn mest duurzaam kan verwerken of kan afzetten bij andere boeren met grond of bij een mestverwerkingsfabriek. De bewijslast voor duurzaam boeren ligt dan bij de boer en niet bij de overheid. Bedrijven en milieucoöperaties van boeren kunnen milieuplannen opstellen, die de overheid met stimuleringsgeld ondersteunt. A.S