Nieuws - 1 januari 1970

‘Bewijs’

De voormalige hoogleraar Alternatieve landbouw dr Jan Diek van Mansvelt vestigde eind april weer eens de aandacht op hogere concentraties van als ‘gezond’ beschouwde stoffen in biologische producten. Biologisch fruit bevat meer kankerremmende polyfenolen en salicylzuur, en biologische melk meer immuunsysteemstimulerende CLA’s, schreef Van Mansvelt op 26 april in Trouw. ‘Er bestaat wel degelijk wetenschappelijk bewijs dat biologisch voedsel gezonder is dan gangbaar’, schreef hij.

Het Voedingscentrum diende hem twee dagen later in een persbericht van repliek. Die studies bewijzen niets, aldus het centrum. Er was geen bewijs dat die hogere gehalten de gezondheid van mensen verbeteren. ,,In een recent rapport van het Koningin Wilhelmina Fonds over voeding en kanker wordt geconcludeerd dat er voor dergelijke bioactieve stoffen nog onvoldoende bewijs is dat ze de kans op kanker verlagen, en dat geldt in dezelfde mate voor andere gezondheidsrisico’s.’’ | W.K.