Nieuws - 15 mei 2014

Bevrijdingsdag

Wat voorafging: Sinds Willem-Jan heeft verkondigd dat Bianca een SOA heeft, heerst er een bepaalde vijandigheid tussen de twee huisgenoten

‘Zo. Dit moet wel genoeg bier zijn voor vandaag.’ Met een ferme zwaai gooide Willem-Jan de koelkastdeur dicht. Triomfantelijk keek hij Vera en Bianca aan, die met een zelfgemaakte mojito op het balkon stonden. Ze keken naar de feestende meute die zich onder hen in de straat samenpakte. Muziek van verschil-lende podia dreunde door hun lichaam.

‘Luister dames,’ begon Willem-Jan streng. Verveeld keken de twee op. ‘Jullie mogen niet van mijn bier pakken. Ik kom hier straks met m’n vrienden drinken. Afblijven dus.’ Lacherig wauwelden de meiden Willem-Jan na, terwijl hij het huis verliet. Het was duidelijk niet hun eerste drankje die dag.

Een mojitootje later kwam Filippo naar beneden zeilen, strak shirt aan en glanzende haren, klaar om de stad in te gaan. ‘Ciao ragazze,’ zei hij flirterig. ‘Wow, that is a lot of beer,’ riep hij verrast uit toen hij de koelkast opentrok, op zoek naar iets te drinken. ‘Please, take one’, zei Bianca met dubbele tong. ‘I am sure Willem-Jan doesn’t mind.’ Filippo maakte een flesje bier open en nam gulzig een slok. Van beneden hoorden ze plotseling een hoop lawaai. Even later stond de woonkamer vol met Filippo’s Italiaanse vriendengroep. Een van hen praatte honderduit en zijn gezicht stond, net als dat van de anderen, op onweer.

Bianca kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. ‘What’s up?’ vroeg ze aan Filippo. Die legde uit dat zijn vrienden hadden geprobeerd bier de stad in te smokkelen. Bij het Emmapark hadden ze plastic tassen vol blikjes bier in de sloot gehangen, waren daarna langs de toegangscontrole gelopen en hadden de tassen aan de andere kant uit het water willen vissen. De tassen waren echter gescheurd en alle blikjes bier verdwenen. ‘Now they want to know where they can buy cheap beer,’ besloot Filippo. ‘Well, we have a refrigerator full of beer,’ zei Bianca sluw. ‘If you leave some money on the table, I am sure Willem-Jan is ok with it.’ Het gezicht van Filippo’s vrienden klaarde op. Ze stormden met lege rugzakjes op de koelkast af en trokken ‘m leeg alsof er een sprinkhanenplaag overheen trok. De jongens legden wat geld op tafel voor Willem-Jan en maakten aanstalten om weer te vertrekken. ‘You want to go party with us? We have beer,’ vroeg een van Filippo’s vrienden aan Vera en Bianca. Die hoefden niet lang na te denken. ‘I think it’s smart to go where the beer is.’