Nieuws - 24 juni 2014

Beurs voor studenten veevoeding

tekst:
Albert Sikkema

Vier Wageningse studenten hebben vorige week een beurs ontvangen van de stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) omdat ze zich specialiseren in diervoeding tijdens hun studie. Ze ontvingen drie- a vierduizend euro van de stichting.

De BSD wil daarmee zorgen dat er voldoende goedopgeleide onderzoekers en managers in de mengvoerindustrie terecht komen. Het is de zesde keer dat de stichting beurzen uitdeelt aan universitaire en hbo-studenten op het gebied van diervoeding, vertelt Henk Flipsen, voorzitter van de stichting BSD en tevens directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Eerder ontvingen al 69 studenten een studiebeurs.

Naast de vier Wageningse studenten kregen dit keer acht studenten van agrarische hogescholen een beurs. De Wageningse studenten krijgen een ‘basisbeurs’ van drieduizend euro: 2000 euro tijdens hun masterstudie en nog eens 1000 euro na hun studie als ze een baan in de diervoedersector vinden. Bovendien kunnen de studenten in aanmerking komen voor een ‘rugzakje’ van 1000 euro voor buiten-curriculaire activiteiten zoals seminars, bedrijfsstages of cursussen.  Doel daarvan is een optimale aansluiting van de opleiding bij de arbeidsmarkt.

De beurzen worden gefinancierd door de branche-organisatie Nevedi, Schothorst Feed Research en het productschap Diervoeders. Nu die laatste wordt opgeheven, zoekt Flipsen een nieuwe medefinancier voor het beurzenprogramma. Nederland herbergt succesvolle en innovatieve diervoederbedrijven en dat willen de financiers van de beurzen graag zo houden. Daarom wil Flipsen voldoende studenten interesseren voor een onderzoekbaan in zijn sector.

Niet alle studenten komen in aanmerking voor de studiebeurs. Toekenning volgt na een strenge selectie op bijvoorbeeld de behaalde studieresultaten, communicatievaardigheden, vakgerichtheid en motivatie.