Wetenschap - 29 maart 2001

Betere controle brandveiligheid kleine studentenhuizen

Betere controle brandveiligheid kleine studentenhuizen

De gemeente wil ook kleinere studentenhuizen jaarlijks op brandveiligheid gaan controleren. Huizen met vijf tot negen bewoners zullen dan ook onder de kamerverhuurvergunning vallen. Deze vergunning is nu alleen vereist is voor huizen met meer dan negen bewoners en voor de panden van verhuurder SSHW. De gemeente heeft de afgelopen maanden geconstateerd dat ze te weinig inzicht heeft in de veiligheid van studentenhuizen.

Controle van huizen met minder dan tien bewoners gebeurt nu alleen op verzoek van de eigenaar of de bewoners. Huize Bouwval op Nieuwstraat 1 heeft negen bewoners en is in december vorig jaar gecontroleerd op verzoek van een over de brandveiligheid bezorgde ouder. De gemeente heeft inmiddels de kelder, de eerste en de tweede verdieping onbewoonbaar verklaard. Het pand is brandgevaarlijk en er zijn te weinig vluchtwegen. Te lage plafonds maken de kelder en zolder ongeschikt voor bewoning. Daarbij zijn, in strijd met de Woningwet, enkele kamers alleen via een gezamenlijke ruimte te bereiken. De laatst afgegeven bouwvergunning bleek van 1928. Latere verbouwingen hebben de veiligheid van het pand alleen maar verslechterd, volgens de gemeente.

Eigenaar Arnold van Swaay zegt dat hij zich nooit verdiept heeft in de woonsituatie van de bewoners: "De studenten kozen er zelf voor om zo te wonen." Hij heeft alle bewoners de huur opgezegd omdat hij zegt niet te kunnen verbouwen als er nog mensen wonen. De bewoners laten het er niet bij zitten. Bewoner Daan Noordermeer: "De huisbaas wijst onze eisen af zonder ons ook maar iets tegemoet te komen. Onze advocaat gaat nu bij de gemeente de onbewoonbaarverklaring aanvechten."

Inmiddels heeft de gemeente op woensdag 28 maart de kelder en de zolderverdieping van het pand dichtgetimmerd. "Hier hadden we niet op gerekend", aldus bewoner Noordermeer. | Y.d.H.