Nieuws - 1 januari 1970

Beta-opleidingen in nood

Beta-opleidingen in nood

Beta-opleidingen in nood

Het valt eigenlijk nogal mee met het tekort aan beta-studenten in Nederland, was de geruststellende boodschap van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vorige week. Anders dan alom wordt aangenomen, is het aantal beta-studenten de afgelopen tijd niet gedaald en de toestroom blijft niet achter bij die in het buitenland

Maar die boodschap werd overstemd door een ander geluid. Studies als biologie zijn meer studenten gaan trekken, aldus de AWT, ten koste van de wis-, natuur- en scheikunde. Daar is de situatie nu uiterst zorgwekkend, met gemiddeld niet meer dan drie eerstejaars per hoogleraar. Daarom moet het aantal opleidingen in de wis- en natuurkunde met de helft teruggebracht worden

Mooie analyse, goed rapport, vindt prof. dr ir A. Verruijt. Hij was voorzitter van een commissie die twee jaar geleden al de noodklok luidde over de terugloop van het aantal beta-studenten. Verruijt weet die daling destijds aan de strenge studiefinancieringsregels. Maar die conclusie was toenmalig minister Ritzen niet welgevallig, en daarom mocht de AWT een nieuw advies geven. Heel goed dat de AWT nu harder roept dan wij, vindt Verruijt

Maar het is de vraag of het nieuwe AWT-advies welkom is. De zes algemene universiteiten die deze opleidingen verzorgen, wijzen het voorstel af en minister Hermans vindt rigoureuze maatregelen voor de exacte studies niet voor de hand liggen. Opleidingen sluiten heeft een averechts effect, denkt hij, want daardoor zal ook het aantal studenten dalen. Daarmee is de angel uit het rapport gehaald

De zes betrokken universiteiten willen meer gaan samenwerken en specialisaties op elkaar afstemmen. De instroom moet omhoog en de uitval moet omlaag, zegt de Utrechtse collegevoorzitter Jan Veldhuis. De AWT heeft daar weinig vertrouwen in. We geloven niet dat n362g glanzender folders voor groei zorgen, aldus de woordvoerder van de adviesraad.

bij foto:Leden van de Wageningse studentenvereniging SSR-W ruimen het volleybalstrand op na de Algemene introductiedagen (AID). SSR-W heeft een goede AID achter de rug: 64 eerstejaars meldden zich aan als lid. De vereniging verwacht na de tweede introductieweek, in november, ongeveer tachtig nieuwe leden te hebben. Vorig jaar meldden zich slechts 42 nieuwe leden

Ook Ceres heeft meer nieuwe leden dan vorig jaar. Er hebben zich al 69 studenten aangemeld, tegen zestig vorig jaar, en Ceres verwacht dat daar nog ongeveer vijftien bijkomen in de komende maanden. De belangstelling voor de twee andere verenigingen, KSV en Unitas, bleef gelijk. KSV heeft 67 inschrijvingen. Unitas, waar een verenigingsintroductie niet verplicht is, heeft dertig aanmeldingen, maar verwacht ongeveer zestig nieuwe leden. K.V., foto G.A