Nieuws - 1 januari 1970

Betacomponent

Betacomponent

Betacomponent

Ik heb met belangstelling de samenvatting van het instellingsplan gelezen op de homepage van de LUW. Er is duidelijk her en der geluisterd en het een en ander veranderd in het plan sinds de eerste openbaarmaking afgelopen herfst

Dat er dan toch een studierichting gericht op de tropen blijft, juich ik toe, maar ik hoop wel dat deze ook een aanzienlijke betacomponent zal bevatten. En het is jammer dat de enige aangevoerde argumentatie is dat er van studentenwege [ook van betastudenten!] veel vraag naar is. Het gaat weer voorbij aan het feit dat wij ook van ontwikkelingslanden kunnen leren, en niet alleen andersom. Door schade en schande wijs geworden is een van de eerste dingen die je leert bij de richtingen Tropisch landgebruik en Rurale ontwikkelingstudies dat alle belangstellenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij veranderingsplannen betrokken moeten worden. Hoe ging dat ook weer bij het varkenssaneringsplan van WUR een paar maanden geleden? Of is dat geen eerlijke vraag hier?

Verder blijf ik het, gezien ook de mening van de raad van bestuur dat beta- en gammawetenschappen meer moeten samenwerken, merkwaardig vinden dat een leerstoel als Technologie en Agrarisch Ontwikkeling gehalveerd wordt (gelukkig niet meer helemaal verdwijnt), en ook met verminderde personele capaciteit verder zal moeten. Eindelijk een leerstoel die probeert bruggen te slaan tussen beta en gamma, die kijkt naar maatschappelijke oorzaken en gevolgen van veranderingen in voedselproductie en milieu, en dan toch halveren? De externe beoordelingscommissie vond het aantasten van deze leerstoel ook een stap achteruit. Ik hoop dat de raad van bestuur dat oordeel in de nabije toekomst (nog) zwaarder zal laten wegen. Dat zou de universiteit en WUR als geheel ongetwijfeld ten goede komen


Leerstoelgroep Agronomie