Nieuws - 11 mei 1995

Bestuurscentrum reageert gelaten op kritiek

Bestuurscentrum reageert gelaten op kritiek

De kritiek op de omvang van het bureau van de universiteit is weer even verstomd, nu de universiteitsraad zich ervan heeft laten overtuigen dat bestuur en beheer niet worden gespaard bij de bezuinigingen. Vraag blijft wat al die ambtenaren in het bestuurscentrum eigenlijk doen. We zitten niet de hele dag uit het raam te kijken", riep het hoofd Financiele en economische zaken in maart gefrustreerd in de commissie financien en planning. Een kijkje op de tweede en derde verdieping van het hoofdgebouw.


Een prachtige, zonnige middag. Op de tweede verdieping van het bestuurscentrum is het opvallend stil. Veel lege kamers, nauwelijks mensen. Hier en daar verraadt een computerscherm menselijke activiteit. De medewerkers van Gebouwen en terreinen zijn op cursus, vertelt de secretaresse van Financiele en economische zaken (FEZ). Maar op haar eigen afdeling hoort iedereen aan het werk te zijn.

Kijk, de gordijnen zijn dicht", grapt FEZ-medewerker drs T.S. Tieken. Uit het raam kijken is er niet bij op zijn kamer achter in de gang. Tieken is bezig met de financiele kwartaalrapportage en heeft daar nu even een dagtaak aan. Maar ook daarnaast is er genoeg te doen, bijvoorbeeld derde-geldstroomtarieven vaststellen en vragen beantwoorden van vakgroepen over de vakgroepsfondsen. Het nieuwe financiele systeem Millennium slokt tijd op, net als het aanvragen van subsidies op sociale lasten bij nieuwe projecten. Tieken zorgt dat die aanvragen netjes bij de belastingdienst komen. Voorwaarde is een goede verwerking van het tijdschrijven. Een tijdrovend karwei, maar vrijstelling van sociale lasten levert de universiteit ook behoorlijk wat geld op.

Het is druk geworden bij FEZ, vindt Tieken. We zouden gaan decentraliseren; de sectorbureaus zouden taken overnemen. Inmiddels zijn er bij ons twee mensen weg, maar alle taken zijn er nog steeds."

Collega D.C. Kwakkel vraagt zich af waarom de critici niet gewoon komen kijken. Wij werken ons hier te pletter. Keer op keer zeggen we: de deur staat open. Maar je ziet nooit iemand." Als het bureau moet inkrimpen, moeten er ook taken weg, vindt Kwakkel. De informatie naar de universiteitsraad zou best wat soberder kunnen. Maar als je met alleen de hoofdlijnen komt, willen ze toch weer meer details."

Nu al blijft er werk liggen, waarschuwt adjunct-hoofd A. Klunder. Hij heeft al de nodige bezuinigingsronden meegemaakt. De kritiek op het bestuurscentrum noemt hij blamerend. Al zolang ik hier werk is er kritiek. Sommige mensen op de faculteit zien ons als postzegellikkers. Maar de mensen die hier komen, weten beter. Op het bureau zitten degenen die zorgen dat de zaken op orde zijn", stelt Klunder. Een voorbeeld: De LUW heeft twintig miljoen gulden bij debiteuren uitstaan. Wekelijks gaat er voor drie miljoen aan facturen de deur uit. Wij zitten de debiteuren achter de broek."

Nota's

Het verzamelen van cijfers: studentenaantallen, instroom en uitstroom. Het maken van het capaciteitsmodel of een computerprogramma waarmee het onderwijsrooster handiger is samen te stellen. Dat zijn een paar van de taken die medewerkers van de afdeling Onderzoeks- en onderwijsbeleid opsommen. Ze zijn het eens met hun FEZ-collega's een verdieping lager: het wordt steeds drukker. De rek is eruit. Steeds vaker moeten ze werk uitstellen. Als er mensen weg moeten, dan moeten er ook taken weg.

Veel vergaderingen en veel nota's. Dat is een beetje het heersende beeld van Onderzoeks- en onderwijsbeleid. Het is maandagmorgen; op de afdeling heerst rust. Het hoofd zit in het directeurenoverleg, een medewerker is naar Den Haag gereisd en een andere bezoekt een conferentie in Parijs.

We maken veel nota's", erkent beleidsmedewerker drs W.E.J. van den Bold. Over allerlei ideeen moet besluitvorming plaatsvinden. En dat gebeurt nu eenmaal aan de hand van een conceptbesluit in een nota." De afgelopen maanden heeft Van den Bold het vooral druk gehad met de nota Onderwijs 2000. Soms krijgt de afdeling een spoedklus. Zoals bij het Tweede-kamerdebat over de verlenging van de cursusduur voor de technische studies. Toen had de minister van Landbouw opeens extra informatie nodig omdat de vijfjarige cursusduur voor de LUW-studies op de tocht kwam te staan.

Het bestuurscentrum verzendt de enqueteformulieren voor de evaluatie van het onderwijs aan de universiteit. De verwerking van de formulieren is een taak van Informatisering en datacommunicatie, maar Onderzoeks- en onderwijsbeleid controleert of ze wel goed zijn ingevuld. Op een grote stapel maakt het niet zoveel uit als de computer een paar formulieren niet goed leest. Maar bij een klein vak luistert het erg nauw", legt I. Camiro uit. Ze heeft er een flinke klus aan. Twaalf uur per week doet Camiro ondersteunend werk op de afdeling. Momenteel is ze druk met het organiseren van een symposium over biodiversiteit. Aan het eind van de week moeten de uitnodigingen de deur uit zijn. Ik kom altijd tijd tekort", zegt ze opgewekt.

Beleidsmedewerker drs Y. de Boer is onder meer verantwoordelijk voor de coordinatie van de onderwijsvisitatie. Wat haar betreft mogen er wel wat minder nota's worden geschreven. Veel van die nota's verdwijnen in een la; daar gebeurt nooit meer iets mee", vermoedt ze. Maar ze weet: Hier spelen de eisen een rol die van buiten af aan de universiteit worden gesteld. Sommige beleidsdocumenten zijn wettelijk verplicht. Andere schrijven we omdat de overlegstructuur dat vereist. Toch moet het volgens mij minder kunnen. Al die dikke nota's zijn zonde van de tijd."